Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

1lip2012

YOUNGSTER - Certyfikaty rozdane

Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum Publiczne w Starych Juchach od września 2011 r. już po raz czwarty uczestniczył w Programie organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA”.
Program wspiera naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, a celem jego jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z III klasy gimnazjum poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Program ten nosi oficjalną nazwę YOUNGSTER
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w podziale na 2 grupy zaawansowania, wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego przez uczniów. Łączny wymiar programu to 90 godzin lekcyjnych, tak więc każda z grup miała dodatkowo 3 godziny nauki języka angielskiego.
Program nauki języka angielskiego był realizowany w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Fundusz. Wraz z podręcznikami szkoła otrzymała nieodpłatnie wyposażenie biblioteczki anglojęzycznej, obejmujące zestaw materiałów pomocniczych w nauce języka angielskiego ( książki w wersji angielskiej do czytania).
Zajęcia prowadziła Agata Kalinowska nauczyciel kontraktowy, zatrudniony w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Nauczyciel realizujący program został objęty obowiązkowymi szkoleniami metodycznymi i motywacyjnymi Wydawnictwa Macmillan doskonalącymi jego warsztat pracy.

Uczniowie dla sprawdzenia wiedzy rozwiązywali na Platformie Edukacyjnej trzykrotnie testy sprawdzające w maju ubiegłego roku, w styczniu i w maju 2012 r. Otrzymaliśmy wyniki, na których uczniowie uszeregowani są wg osiągniętych przyrostów procentowych. Dla Funduszu ma znaczenie postęp w nauce ( przyrost znajomości językowych), a nie wynik punktowy, uzyskany na teście.


Najlepszym 4 uczniom Fundusz ufundował nagrody (odtwarzacze MP4), są to:
Bogdanowicz Agnieszka - średni postęp między testami 36,42%
Fiedorczyk Patrycja - 30,00%
Pajewska Ewelina - 27,75%.
Jastrzębski Marcin - 18,83%

Poza tym dla 8 uczniów z dobrymi wynikami oraz uczestniczącymi systematycznie w zajęciach pozalekcyjnych ze środków z wpłat uczniowskich zakupiłam słowniki języka angielskiego.

Certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody zostały wręczone prze Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia na uroczystej akademii z okazji zakończenia szkoły przez gimnazjalistów w dniu 29.06.2012 r.

Nasza szkoła będzie uczestniczyć w Programie YOUNGSTER również w kolejnym roku szkolnym.

Autor: Agata Kalinowska