Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

9lip2015

YOUNGSTER W NASZEJ GMINIE PO RAZ ÓSMY

Gimnazjum Publiczne im. Michała Kajki w Starych Juchach.  już siedem lat uczestniczy w Programie organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA”. Program wspiera naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych  z terenów wiejskich, a celem jego jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z III klasy gimnazjum poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia prowadzi mgr Agata Kalinowska nauczyciel mianowany, zatrudniony w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Nauczyciel realizujący program został objęty obowiązkowymi szkoleniami metodycznymi i motywacyjnymi Wydawnictwa Macmillan doskonalącymi jego warsztat pracy.

Uczniowie dla sprawdzenia wiedzy rozwiązywali na Platformie Edukacyjnej trzykrotnie testy sprawdzające w maju ubiegłego roku, w styczniu i w maju 2015 r. Otrzymaliśmy wyniki, na których uczniowie uszeregowani są wg osiągniętych przyrostów procentowych. Dla Funduszu ma znaczenie postęp w nauce ( przyrost znajomości językowych), a nie wynik punktowy, uzyskany na teście.

Najlepszym 2 uczniom, tj. Sebastianowi Kolęda i Patrycji Gilun,  Fundusz ufundował nagrody (odtwarzacze MP3), a pozostali uczniowie uczęszczający na zajęcia otrzymali słowniki angielsko-polskie.

Certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody zostały wręczone prze Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia na uroczystej akademii z okazji zakończenia szkoły przez gimnazjalistów w dniu 26 czerwca 2015r.w BCIiK-u.

Nasza szkoła będzie uczestniczyć w Programie YOUNGSTER również w kolejnym roku szkolnym.

Autor: Agata Kalinowska