Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

1sie2013

ZADANIA GMINY STARE JUCHY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W FORMIE MAŁYCH ZLECEŃ W 2013 ROKU

Wójt Gminy Stare Juchy wydał w dniu dzisiejszym Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Stare Juchy wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2013r. w formie małych zleceń

Dotacje otrzymali:
1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Organizacja VII Pikniku Jaćwieskiego w Starych Juchach w dniu 3.08.2013r. adresowanego do mieszkańców Gminy Stare Juchy, mieszkańców gmin z obszaru EGO oraz turystów odwiedzających obszar EGO" w kwocie 3.576,63 zł, oraz
2. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „MUKSZTY” na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Organizacja „Olimpiady wiejskiej” w Starych Juchach w dniu 4.08.2013r. adresowanej do mieszkańców Gminy Stare Juchy, mieszkańców gmin z obszaru EGO oraz turystów odwiedzających obszar EGO" w kwocie 3.559,71 zł.

Rzyczymy Stowarzyszeniom powodzenie w realizacji planowanych zadań.

Autor: Agnieszka Łempicka