ZADANIA GMINY STARE JUCHY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W FORMIE MAŁYCH ZLECEŃ W 2014 ROKU

28maj2014

Wójt Gminy Stare Juchy wydał w dniu dzisiejszym Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Stare Juchy wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2014r. w formie małych zleceń

Dotację otrzymała Fundacja Human "LEX" Instytut na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. "Zażywam Tylko Dźwięków - Juchy Soundsystem 2014" w kwocie 5.000,00 zł.

Życzymy Fundacji powodzenia w realizacji planowanego zadania.

 

Autor: Agnieszka Łempicka
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53