Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

28lip2014

ZADANIA GMINY STARE JUCHY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W FORMIE MAŁYCH ZLECEŃ W 2014 ROKU

Wójt Gminy Stare Juchy wydał w dniu dzisiejszym Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Stare Juchy wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2014r. w formie małych zleceń

Dotację otrzymało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy na zadanie z zakresu kultyry, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Kawiarenka Obywatelska - koształtowanie społeczeństwa partycypacyjnego" na kwotę 4.880,00 zł.

Życzymy Stowarzyszeniu powodzenia w realizacji planowanego zadania.

Autor: Agnieszka Łempicka