ZADANIA GMINY STARE JUCHY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W FORMIE MAŁYCH ZLECEŃ W 2015 ROKU

9kwi2015

Wójt Gminy Stare Jchy wydał w dniu dzisiejszym Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Stare Juchy wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015r. w formie małych zleceń

Dotację otrzymała Fundacja Human "LEX" Instytut na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. "Juchy Soundsystem 2015 - Zażywam Tylko Dźwięków" w kwocie 6.200,00 zł.

Życzymy Fundacji powodzenia w realizacji planowanego zadania.

Autor: Agnieszka Łempicka
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53