Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

2cze2008

ZAGOSPODARUJEMY PLAŻĘ W LISKACH

Wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie środków na rozbudowę plaży w Liskach.
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy wystąpiło o dotację do Starostwa Powiatowego na zagospodarowanie plaży nad jeziorem Garbaś.

Na terenie wsi Liski znajduje się jedno z najpiękniejszych i najczystszych jezior Mazur- Garbas. Przy nim znajduje się wiejskie kąpielisko, z którego korzystają mieszkańcy wsi Liski, Starych Juch i letnicy przebywający na wakacjach. Mieszkańcy wsi planują rekultywację części trawiastej, nawiezienie piachu na pas przy jeziorze, jak również ogrodzenie terenu i zasadzenie żywopłotu. Wpłynie to na wygodę i bezpieczeństwo korzystających z kąpieliska ludzi. Projekt został skonstruowany tak, by w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał twórczy oraz inicjatywę mieszkańców wsi, a w szczególności młodzieży poprzez ich udział w kolejnych fazach modernizacji terenu plaży, czyli wytyczeniu planowanych obiektów (ogrodzenie, parkingi, drogi dojazdowe itp.), obróbkę materiałów przeznaczonych do ich wykonania (przygotowanie elementów ogrodzenia oraz jego montaż, wysiew trawy i obsadzenia trwałe) oraz współuczestnictwo w organizacji i logistyce przedsięwzięcia (planowanie kolejnych etapów zagospodarowania plaży, organizacja dostaw żwiru i piachu). Powyższe czynności, poprzez szeroki udział społeczności wiejskiej, pozwolą na pogłębienie integracji międzypokoleniowej i ułatwią podejmowanie kolejnych przedsięwzięć zmierzających w końcowym efekcie z jednej strony do podniesienia atrakcyjności życia na terenach wiejskich, a z drugiej do pełnego wykorzystania walorów turystycznych i osiągnięcia standardów turystycznych właściwych dla krajów wysoko rozwiniętych.

Autor: Damian Bujnowski