Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

20cze2009

ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI

Projekt ekologiczny dla MDP w Starych Juchach

W okresie 08.05-12.06.2009 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Starych Juch wzięła udział w zadaniu z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem ,,Zagrożenia ekologiczne w mojej miejscowości'' realizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Juchach a dotowanym przez Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne w Ełku działającego z upoważnienia i finansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Program ten miał na celu wskazaniu dzieci i młodzieży jakie są zagrożenia ekologiczne w Starych Juchach i co może się stać jeśli dojdzie do takiego zdarzenia. Swą wiedze na ten temat zdobywali oni poprzez wycieczkę po miejscowości a o prawdziwych skutkach takich katastrof i o rodzaju substancji zagrażających środowisku dowiedzieli się podczas pracy w Centrum Edukacji Internetowej w GOK-u. Podczas zajęć omawiających uczyli się również posługiwać się mapami i odczytywać oznaczenia różnych substancji. Na zakończenie wszyscy chętni wzięli udział w konkursie w formie pisemnej pod nazwą NIECHCIANA KATASTROFA EKOLOGICZNA W STARYCH JUCHACH w ramach którego uczestnicy zadania symulowali katastrofę ekologiczną w Starych Juchach. Prace te wykonano na specjalnych formularzach na których należało podać warunki atmosferyczne, opisać środek chemiczny, podać przyczynę i skutki katastrofy oraz wszystko to zaznaczyć na mapach. Dla młodych ludzi największym zagrożeniem okazał się transport chemikaliów a w szczególności paliw drogami jak i koleją. Natomiast czynnikiem najbardziej zagrożonym i podatnym na skażenie zostały wskazane jeziora i rzeki. Zwycięzcą okazała się Dominika Adamiec która dostała nagrodę główną w postaci munduru koszarowego sfinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Przyznano również dwa wyróżnienia dla Sylwestra Słomskiego i Patryka Kozłowskiego.Na zakończenie projektu odbyło się wspólne ognisko z kiełbaskami i słodyczami dla wszystkich. Wszystkim uczestnikom spotkań dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy.

Autor: Łukasz Szady.