Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

14maj2013

ZAJĘCIA NA BASENIE DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

W dniu 11 maja 2013r. uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach wzięli udział w pierwszych zajęciach nauki pływania, które odbyły się w Parku Wodnym
w Ełku.

W zajęciach uczestniczy 30 uczniów z klasy IV i V Szkoły Podstawowej. Lekcje prowadzone są z instruktorem pływania i odbywają się w soboty w ramach projektu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności pływackich i korekta wad postawy u dzieci z terenu Powiatu Ełckiego”, realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowe Pasje. W realizację projektu zaangażowali się nauczyciele, którzy sprawowali opiekę nad uczniami podczas przejazdu na basen i w drodze powrotnej, a także 
w czasie pobytu w obiektach pływalni. 
Celem głównym zajęć jest:
Wytworzenie u uczniów nawyku aktywności fizycznej poprzez uczestnictwo 
w zajęciach nauki pływania.
Opanowanie elementarnych umiejętności w zakresie pływania.
Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej.
Zapoznanie uczniów z niebezpieczeństwami podczas kąpieli.
Realizacja projektu obejmuje zadania, których celem jest:
Wyrobienie nawyków higieny osobistej.
Nabycie umiejętności pływania dwoma stylami.
Nabycie umiejętności nurkowania w dal i w głąb.
Wzmacnianie stanu zdrowia poprzez hartowanie organizmu.
Wyrobienie nawyku prawidłowej postawy.
Kształtowanie cech osobowości, tj.: odwagi, zdyscyplinowania, systematyczności, życzliwości.
Uczniowie dzięki możliwości uczestnictwa w nowych formach sprawnościowych mogą w sposób atrakcyjny i aktywny spędzić wolny czas, co przyczyni się do podniesienia ich ogólnej sprawności fizycznej. Udział w projekcie oprócz podniesienia umiejętności motorycznych, nauczy dzieci systematycznej aktywności ruchowej, samodyscypliny 
a ponadto ukształtuje samodzielność i poczucie integracji z grupą. Dzieci  nabywają również umiejętność przełamywania własnych słabości, radzenia sobie ze stresem, sukcesem czy porażką. 
Następne zajęcia odbędą się: 25.05, 8.06, 15.06, 22.06 i 29.06.