ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

13sty2010
Drugi rok z rzędu uczniowie gimnazjum w Starych Juchach moją dodatkowe lekcje języka angielskiego
Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum Publiczne w Starych Juchach od września 2009 r. uczestniczy już drugi rok z rzędu w Programie organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką Fundacją Rozwoju “NIDA”. Program wspiera naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, a celem jego jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z III klasy gimnazjum poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w podziale na 2 grupy zaawansowania, wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego przez uczniów. Łączny wymiar programu to 90 godzin lekcyjnych, tak więc każda z grup ma dodatkowo 3 godziny nauki języka angielskiego.

Grupa I ma zajęcia we wtorki i czwartki po lekcjach, a grupa II w poniedziałki i piątki.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Fundusz. Wraz z podręcznikami szkoła otrzymała nieodpłatnie wyposażenie biblioteczki anglojęzycznej, obejmujące zestaw materiałów pomocniczych w nauce języka angielskiego ( słowniki, płyty CD, DVD…).
Zajęcia pozalekcyjne prowadzi Agata Kalinowska nauczyciel kontraktowy, zatrudniony w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Nauczyciel realizujący program został objęty obowiązkowymi szkoleniami metodycznymi i motywacyjnymi Wydawnictwa Macmillan doskonalącymi jego warsztat pracy.

Uczniowie dla sprawdzenia wiedzy właśnie napisali Progress Test nr 1 i czeka ich jeszcze jeden test w maju 2010. Testy sprawdzane są w Warszawie przez Wydawnictwo Macmillan

Autor: Agata Kalinowska
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53