Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

1lip2014

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "PÓŁ ROKU Z ŻYCIA MAŁEGO JAĆWINGA"

Ostatni wtorek (17 czerwca 2014r. ) spotkań „Małych Jaćwingów” w ramach realizacji zadania „Pół roku z życia małego Jaćwinga” był pełen niespodzianek dla uczestników tego wydażenia. Nasze plemię zatańczyło pod kierunkiem Pani Doroty Krawczyk taniec siewny  i zagrało  głośną melodię na podwójnym Tip-topie. Sala wypełniła się gośćmi, rodzicami i opiekunami naszych maluszków.  Kilka słów do naszym najmłodszych uczestników skierowała Wójt Gminy Stare Juchy Ewa Jurkowska - Kawałko  oraz Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach Adam Lewicki. Po części artystycznej zaprosiliśmy do poczęstunku i prezentacji dokumentującej zdjęciowej nasze  działalności.

Każde dziecko otrzymało teczkę promocyjną oraz nagrodę w postaci stadka zwierząt, ołówek, plastelinę oraz puzzle. Każde dziecko otrzyma również płytkę ze zdjęciami po dołączeniu do dokumentacji zdjęć z tego spotkania.

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach na projekt „Pół roku z życia małego Jaćwinga” otrzymał dofinansowanie  w kocie 9 000,00 zł.  Zadanie było realizowane w terminie 02.01.2014r. -30.06.2014r. przy współpracy z Zespołem Szkół Samorządowych w Starych Juchach, Nieformalną Grupą Młodzieży  JAMA oraz z Nadleśnictwem Mrozy Wielkie. Odbiorcami projektu była grupa dzieci (ok. 20 osób) w wieku 2-5 lat mieszkających w Gminie Stare Juchy, które są już objęte edukacją przedszkolną oraz ich rodzice i opiekunowie. Projekt zakładał realizację cyklu zajęć poświęconych poznawaniu przez dzieci odległej historii ziem, które zamieszkują, czyli ich małej ojczyzny, poznawaniu przeszłości poprzez wcielenie się i wejście w role małych Jaćwingów zamieszkujących wieś położoną pośród jezior, pagórków i lasów, zajmujących się tradycyjnymi dla tamtych plemion czynnościami tj. myślistwo, rybołówstwo, zbieractwo, garncarstwo itp. Od Stycznia 2013r. rozpoczęły się regularne spotkania raz w tygodniu (po zakończeniu zajęć programowych) po 2 godz. każde ze spotkań było na inny temat. W programie: zajęcia zintegrowane prowadzone przez zatrudnionego specjalistę – Pani Dorota Krawczyk , warsztaty z gliny - Pani Ewa Janecka , spotkanie z leśniczym – Pan Stanisław Piela , warsztaty bębniarskie- Nieformalna Grupa JAMA.

 W ramach dofinansowania zakupiliśmy  materiały na prowadzenie zajęć, uczyliśmy stroje dla naszego plemienia, zakupiliśmy sprzęt muzyczny na potrzemy zajęć z muzyką, catering na zakończenie projektu oraz na ognisko, nagrody edukacyjne, mieliśmy środki na promocję oraz na wynagrodzenia dla specjalistów.

W organizacji transportu do Leśniczówki w Czerwonce pomógł nam Dyrektor Adam Lewicki oraz Wójt Gminy Stare Juchy Ewa Jurkowska  - Kawałko za co bardzo dziękujemy.

 Ogromne podziękowania dla rodziców, rodziny i opiekunów za czynne uczestnictwo w zajęciach oraz Partnerom: Nadleśnictwo Mrozy Wielkie za organizację spotkania z Panem Stanisławem Pielą

Nieformalna Grupa JAMA za przeprowadzenie warsztatów

Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach za udostępnienie pomieszczeń Przedszkola na prowadzenie zajęć.  

 

Projekt "Pół roku z życia małego Jaćwinga” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach w ramach VI Edycji konkursu grantowego „Na dobry początek”, którego celem jest przeprowadzenie działań z zakresu edukacji i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Dofinansowanego ze środków Fundacji BGK J.K. Steczkowskiego. Realizacja spotkań od 01.01.02014r. do 30.06.2014r. zgodnie z harmonogramem.

 

 

Autor: Marta Słuchocka