Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

2paz2007

ZAKOŃCZONO III NABÓR WNIOSKÓW DO ODNOWY WSI

W dniu 28 września 2007 roku zakończono III nabór wniosków do działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego wpłynęły 82 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 8180091,20 zł.

Wśród nich wnioski przygotowane przez Gminę Stare Juchy pn. “Amfiteatr w Starych Juchach - zaplecze do odpoczynku i rekreacji mieszkańców i gości (turystów)” i Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach pn. “Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczecinowo, gm. Stare Juchy”.

Realizację działań projektu “Amfiteatr w Starych Juchach - zaplecze do odpoczynku i rekreacji mieszkańców i gości (turystów)” zaplanowano w okresie grudzień 2007r. - kwiecień 2008r. Szaconkowy kosztorys przedsięwzięcia to 74101,19zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 59280,95zł a wkład własny gminy - 14820,24zł. Zakres projektu obejmować będzie przebudowę i modernizację amfiteatru wraz z zakupem profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, renowację oraz odbudowę istniejącego ogrodzenia, wymianę opraw oświetleniowych wokół placu przy amfiteatrze na energooszczędne. Ponadto teren rekreacyjny wyposażony zostanie w urządzenia zabawowe dla dzieci (plac zabaw składający sie z wieży z pomostem skośnym i zjeżdżalną, huśtawkę, koniki) ogrodzone dla bezpieczeństwa najmłodszych.

Realizację przedsięwzięcia “Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczecinowo, gm. Stare Juchy” zaplanowano w okresie luty - kwiecień 2008r. Szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia to 73741,18zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 58992,94zł a wkład własny ośroska - 14748,24zł. Zaplanowane prace budowlane obejmują: rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo - cementowych i dachówki, ułożenie nowego deskowania, folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, zamontowanie włazu dachowego, ławy kominiarskiej i stopni kominiarskich. Zamontowane zostaną nowe rynny dachowe i rury spustowe z PCW. Zniszczone części kominów zostaną przemurowanie i zakończone czapkami. W celu zmniejszenia strat ciepła w budynku strop na poddaszu zostanie docieplony wełną mineralną, ułożona zostanie folia polietylenowa. Prace obejmują również wymianę stolarki okiennej wraz z obróbkami blacharskimi. Remont instalacji elektrycznej polegać będzie na ułożeniu nowych przewodów, montażu odgałęźników, gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych.

Teraz czekamy na decyzję Zarządu Województwa, które ze złożonych wniosków zostaną zatwierdzone do objęcia pomocą.

Autor: Ewa Próchnicka