Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

26cze2014

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT DECYDUJMY RAZEM

24 i 25 czerwca odbyła się konferencja kończąca projekt "Decydujmy Razem" . Wśród 108 uczestniczących samorządów gmina Stare Juchy znlazła się w gronie czterech najlepszych.

108 partycypujących samorządów, 60 dobrych praktyk, dwie przetestowane metody działania, 8 tysięcy osób w zespołach i ponad 150 animatorów – to efekty projektu Decydujmy Razem, który oficjalnie zakończył się.
Prowadzony przez blisko 5 lat projekt to propozycja wspólna dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. Jego celem było wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem animacji społecznej oraz upowszechnianie i promocja modeli partycypacji publicznej w środowiskach lokalnych. 
- Projekt to kolejny dowód na to, że Europejski Fundusz Społeczny przynosi bardzo konkretne efekty, często niedoceniane – powiedział podczas konferencji kończącej projekt wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski. 
Jak dodał, projekt nie przypadkiem był realizowany w priorytecie „Dobre rządzenie” POKL. – Dzisiaj nie możemy mówić o dobrym rządzeniu bez partycypacji – podkreślił. 
- Zarządzanie bez włączenia obywateli, bez współdecydowania to błąd – dodał Orłowski. Kluczem jest wspieranie samorządów w dobrym rządzeniu, a możliwością i techniką wsparcia jest partycypacja.
Zdaniem wiceministra rozwiązania wypracowane w projekcie zostały upowszechnione, bo liczy się nie tylko 108 gmin, które brały udział w projekcie, ale również 300, które zostały przeszkolone. 
- Ramy prawne partycypacji są bardzo szerokie, tak naprawdę prawo na wszystko pozwala, a my ne wykorzystujemy tych możliwości – mówił Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich. Jego zdaniem bariery zaczną dominować nad rozwojem, jeśli instytucje publiczne nie będą wspólnie działać na rzecz partycypacji. 
Jednym z najważniejszych elementów projektu jest powstanie Białej Księgi partycypacji - dokumentu, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak w sposób systemowy tworzyć środowisko sprzyjające współdecydowaniu w Polsce.
W Starych Juchach, podobnie jak w innych, które uczestniczyły w projekcie powołano już w w 2011 roku zespół roboczy i grupę zadaniową. W trakcie wspólnych spotkań opracowali"Program komunikacji, aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Stare Juchy na lata 2012-2017", który został przyjety uchwałą Rady Gminy w kwietniu 2012r. To wtedy zrodził się pomysł utworzenia Kawiarenki Obywatelskiej, która funkcjonuje do dziś. To te warsztaty przyczyniły się do poznania sie nawzajem osób zangażowanych społecznie, bliższego poznania się organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Przystąpienie Gminy Stare Juchy do projektu "Decydujmy razem" było trafnym posunięciem i przyniosło wiele korzyści jej mieszkańcom.
Inicjatywa i forma pracy w postaci Kawiarenki Obywatelskiej został dostrzeżony przez organizatorów programu i został zaprezentowany jako jeden z czterech w trakcie konferencji podsumowującej. Animator Agnieszka Łempicka wyjaśniała licznym osobom zasady, jakimi kieruje się Kawiarenka Obywatelska i na czym polega jej innowacyjność. W najbliższym czasie spodziewamy się, że odwiedzą naszą gminę z wizytą studyjną inne gminy.
 
W dokumencie opisane zostały cele, zadania, szczegółowe działania i podstawowe zasoby systemu wsparcia partycypacji. Przedstawiono sposób zarządzania oraz wskazano kroki związane z podjęciem pierwszych działań. 
Konferencja „Współdecydowanie. Moda, czy nowoczesna samorządność” podsumowała kilkuletnią realizację projektu „Decydujmy razem”. Projekt systemowy realizowany był wspólnie przez partnerstwo siedmiu podmiotów: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Lider Partnerstwa), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska" , Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacja Fundusz Współpracy. 
Więcej informacji o projekcie http://www.decydujmyrazem.pl/ 
Na podstawie: http://www.samorzad.pap.pl/
 
Autor: Jarosław Franczuk