Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

22sty2019

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!


Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” podjęła pracę nad oceną własnych działań, w tym w zakresie poziomu satysfakcji mieszkańców z osiąganych celów i rezultatów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety:https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ebc8f5fe&&b=e86916302&&c=82ac99a0

Jeśli będą jakieś pytania, uwagi to proszę o kierowanie ich e-mailowo na adres: biuro@liderwego.pl, telefonicznie 876101183

Z góry dziękujemy za Państwa pomoc!

Autor: Renata Nowosielska