Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

18lut2010

ZAPROSZENIE DO AKADEMII EGO

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” i „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana” zapraszają wszystkie organizacje z terenu powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego na Cykl Szkoleniowy Liderów Organizacji Pozarządowych z Subregionu EGO (terminy szkoleń: 27-28 Lutego, 13-14 Marca, 15-16 Maja)

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA” i “Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana” zaprosza wszystkie organizacje do uczestniczenia w innowacyjnym cyklu szkoleń nastawionych indywidualny rozwój uczestników prowadzonych przez najlepszych specjalistów w kraju. Każda organizacja może zgłosić od 2 do 3 uczestników. Wierzymy, że jedynie wspólnie można wzmocnić trwale organizacje.

Na czym polega innowacyjność naszych szkoleń?

♦ Szkolenia i warsztaty z zakresu: zarządzanie organizacją, zarządzanie finansami w organizacji, nowoczesny fundraising, pisanie projektów;

♦ Cykl szkoleniowy jest przewidziany na 60 osób, podzielonych na 4 zespoły. Szkolenia odbywać się będą w jednym miejscu, w tym samym czasie, co pozwoli wszystkim

uczestnikom na wymianę doświadczeń oraz lepszą integrację;

♦ Każda organizacja może zgłosić 2 lub 3 osoby, które razem uczestnicząc w szkoleniach, będą miały większą możliwość wzmocnienia działalności swojej organizacji;

♦ Podczas innowacyjnych warsztatów uczestnicy będą mogli zdobytą wiedzę przełożyć na praktyczne umiejętności oraz w sposób aktywny uczestniczyć w powstawaniu strategii NGO EGO; planowaniu strategicznym i budowaniu partnerstw;

♦ Szczegółowy zakres szkoleń będzie dostosowany do Waszych potrzeb;

♦ Wytypowani przez Was uczestnicy mogą się zmienić w trakcie cyklu, aczkolwiek ilość osób zgłoszonych musi pozostać bez zmian;

♦ Mając na uwadze jakość szkoleń, wybraliśmy najlepszych trenerów kluczowych:

Paweł Łukasiak - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (Nowoczesny fundraising)

Joanna Krasnodębska - Dyrektor Stowarzyszenia BORIS (Zarządzanie organizacją)

Maciej Bielawski - wicedyrektor ds. rozwoju ESWIP (Pisanie projektów)

Tomasz Bruski - Akademia Rozwoju Filantropii (Zarządzanie finansami w organizacji)

Krzysztof Margol - Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (Zarządzanie organizacją)


Szczegóły:

♦ Cykl szkoleń obejmuje 3 szkolenia weekendowe: 27-28 Lutego, 13-14 Marca, 15-16 Maja;

♦ Miejsce: Hotel Skarpa, ul. Sembrzyckiego 40, Olecko

♦ Każde szkolenie składa się z 8 godzin merytoryki i 4 godzin warsztatu;

♦ Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc;

♦ Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: krzysztof@stopa.org.pl

♦ W razie pytań prosimy o kontakt: 604 83 97 83

Autor: Jarosław Franczuk