Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

21mar2012

Zaproszenie na Forum

dot. „Programu komunikacji, aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Stare Juchy”
Forum odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Starych Juchach

dnia 29.03.2012 r. o godzinie 16:00

Forum odbywa się w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. “Decydujmy razem”, dotyczącego tworzenia i testowania mechanizmów partycypacji w stu ośmiu gminach i powiatach z terenu całej Polski.

Założeniem Forum jest jak najpełniejsze poinformowanie instytucji, organizacji i mieszkańców Gminy Stare Juchy o powstałym “Programie…”, który wkrótce ma być przyjęty do realizacji przez Radę Gminy. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną zadania przewidziane do wykonania w ramach “Programu…”, sposób ich wykonywania i źródła finansowania oraz co zmieni się w związku z jego realizacją w życiu mieszkańców Gminy, a także w jaki sposób “Program…” powstał, kto pracował przy jego założeniach. Zespół Zadaniowy redagujący zapisy “Programu…” chciałby również poznać zdanie mieszkańców na temat założeń “Programu…”, zanim zostanie on przyjęty do realizacji przez Radę.

W sprawie Forum można kontaktować się z Panią Agnieszką Łempicką (Animatorką partycypacji publicznej) - Urząd Gminy Stare Juchy, tel. 87 619 90 53 wew. 32.

“Decydujmy razem” to projekt systemowy realizowany w latach 2010-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez partnerstwo siedmiu podmiotów. Liderem partnerstwa jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a partnerami są: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie CAL, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Współpracy.

Autor: Anna Balandowska