Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

27lis2017

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE ORAZ WARSZTATY LOKANEJ GRUPY DZIAŁANIA LIDER W EGO

W związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO”  naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zapraszamy potencjalnych beneficjentów na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych i warsztatowych, które mamy zamiar przeprowadzić na obszarze naszego działania (zgodnie z załączonym harmonogramem).

 Zakresy naborów planowane na 2017 r.:

Potencjalni beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (m.in. przedsiębiorcy, JST, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe)

 

Harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz warsztatów

 

Godz. 10.00 – Spotkanie informacyjno-konsultacyjne: zakresy naborów, warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Godz. 12.00 – Warsztaty - Biznesplan

Autor: Jarosław Franczuk