ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE ORAZ WARSZTATY LOKANEJ GRUPY DZIAŁANIA LIDER W EGO

27lis2017

W związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO”  naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zapraszamy potencjalnych beneficjentów na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych i warsztatowych, które mamy zamiar przeprowadzić na obszarze naszego działania (zgodnie z załączonym harmonogramem).

Możesz otrzymać nawet 100 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej!
Możesz otrzymać nawet 100 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej!
Możesz otrzymać nawet 100 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

 Zakresy naborów planowane na 2017 r.:

Potencjalni beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (m.in. przedsiębiorcy, JST, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe)

 

Harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz warsztatów

 

Godz. 10.00 – Spotkanie informacyjno-konsultacyjne: zakresy naborów, warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Godz. 12.00 – Warsztaty - Biznesplan

Autor: Jarosław Franczuk
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53