Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

17lip2013

"ZAŚLUBINY JAĆWIESKIE" PROJEKT REALIZOWANY Z DZIAŁAJ LOKALNIE


 

 W środę 17.07.2013r.  o godz.16:00  odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizacji zadania „Zaślubiny Jaćwieskie”. To było już czwarte spotkanie (03.07.2013r. , 08.07.2013r., 10.07.2013r.)z instruktorem Panią  Krystyną Pilawską –Wiercińską.

 

 

 Celem głównym projektu jest integracja młodzieżowej grupy i stworzenie inscenizacji historycznej.

Programy edukacyjne w szkołach kładą duży nacisk na historię świata i Polski historia regionalna jest mało znana naszej społeczności. Niewiedza na temat obrzędów, kultury i obyczajów pradawnych mieszkańców gminy Stare Juchy nie wynika z braku chęci ale często z braku źródeł pozyskania tej wiedzy. Z pokolenia na pokolenie jest coraz mniej ludzi interesujących się i posiadających wiedzę o Jaćwingach.

Nie rozpowszechnianie i nie uświadamianie dzieci i młodzieży o historii ziem, na których mieszkają zaburza poczucie ich przynależności do danego regionu. Poprzez przybliżanie im obrazu dawnej rzeczywistości chcemy wzbudzić w nich poczucie, że mieszkanie w małej miejscowości to także powód do dumy, gdy zna się historię swojego regionu.

 

 

Projekt realizowany jest we wsi Stare Juchy, Gmina Stare Juchy, Powiat Ełcki, Województwo

Warmińsko – Mazurskie

Rekrutacji dokonał na pierwszym spotkaniu  Instruktor Grupy Teatralnej - Pani Krystyna Pilawska - Wiercińska, oraz Mistrz Zakonu Krzyżackiego Jacenty Ordowski.

Planowanym rezultatem jest występ powstałej grupy w strojach jaćwieskich  i zaprezentowanie przygotowanego przez nich pod okiem Mistra Jacentego spektaklu na VII Pikniku Jaćwieskim w Starych Juchach w dniu 3.08.2013r. oraz integracja grupy młodzieżowej.

 

 

 Koordynatorem projektu jest Marta Słuchocka

Osoby współdziałające przy realizacji zadania: Krystyna Pilawska Wiercińska, Mistrz Jacenty Ordowski,   Iwona Malinowska, Karol Malinowski i grupa JAMA oraz wolontariusze 13 osób

 Wniosek przygotowały: Marta Słuchocka, Iwona Mailnowska, Justyna Kuczyńska

 

 

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju

Filantropii w Polsce i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"

 

dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju i Filantropii w Polsce, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA  i samorządów: województwa warmińsko – mazurskiego, Powiatu Ełckiego, Gminy Stare Juchy.

 „Zaślubiny Jaćwieskie”  termin realizacji: 01.07.2013-30.10.2013r.

 Kwota dofinansowania 5700,00 zł

 Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach

 Realizator: Nieformalna grupa „Dancers”

 

Autor: Marta Słuchocka