Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

16lut2015

ZEBRANIE SOŁECKIE W ORZECHOWIE

W poniedziałek 16 lutego br. odbyło się pierwsze zebranie sołeckie kadencji 2014-2018.

Sołtysem została Pani Danuta Fiedorowicz-Kuderko

W świetlicy w Orzechowie odbyło się pierwsze z zaplanowanych zebrń dotyczących wyborów sołtysa. Zebranie prowadziła wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko.

Na zebranie przybyło 38 dorosłych mieszkańców na 132 osoby uprawnione do głosowania, zebranie było więc prawomocne, gdyż do prawomocności zebrań sołeckich wystarcza 10% obecność uprawnionych.

Spośród dwóch zgłoszonych kandydatek, zebrani wybrali sołtysem (może właściwuej byłoby: sołtyską?!) Danutę Fiedorowicz-Kuderko. Do Rady Sołeckiej wybrano Cecylię Żelazo, Alinę Rybicką i Annę Kasjan.

Zebranie wiejskie jest okazją do spotkania z wójtem gminy i przedstawieniem problemów wsi i odwrotnie, o zamierzeniach władz Wójt może poinformować mieszkańców. Jednym z wniosków zgłoszonych w dyskusji był zakup pieca do ogrzewania drugiej sali światlicowej.

Poważnym problemem we wsi Orzechowo jest brak wodociągu dla rolników prowadzącch swoją działalność na koloniach. Od pewnego czasu ze względu na obniżający się poziom wód gruntowych zaczyna brakować wody w studniach.

Wójt Gminy zapewniła, że będzi opracowany projekt wodociągu, który ma pozwolić na podłączenie kilku gospodarstw do sieci wodociągowej. Projekt jest przygotowywany do złożenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym konkursu są przewidziane dopiero w przyszłym roku.

O zadaniach sołtysów i harmonogram zebrań TUTAJ

Autor: Jarosław Franczuk