"ZIELONE BOISKO" I... FINAŁ JUŻ BLISKO.

8maj2009
"Zielone boisko" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Mukszty" przy wsparciu finansowym Powiatu Ełckiego.
15 maja 2009 r. to zakończenie projektu "Zielone boisko" na który powiat ełcki przyznał kwotę 1600 zł.Przygotowano nową nawierzchnię boiska,obsiano trawą i zwałowano.Przy tych wszystkich pracach licznie uczestniczyli wolontariusze ze Stowarzyszenia "Mukszty".Wspomnijmy, że prace przy renowacji boiska rozpoczęły się w ubiegłym roku, po zdobyciu nagrody pieniężnej za najpiękniejszy wieniec dożynkowy.Zrekultywowano wówczas dotychczasową nawierzchnię, teren boiska ogrodzono siatką.Takie działania wynikły z potrzeb udoskonalania dotychczasowego boiska a młodzież chętnie pomaga w tworzeniu nowych i doskonalszych infrastruktur sportowych.Zakończenie projektu, to wspólne ognisko dla wszystkich, którzy uczestniczyli w realizacji projektu.

Autor: Danuta Klimowicz
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53