Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

25cze2019

Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Stare Juchy

Gmina Stare Juchy informuje, że rozpoczyna realizację projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Stare Juchy”.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 136 osób niesamodzielnych poprzez utworzenie 130 miejsc świadczenia usług społecznych w Klubie Seniora w Starych Juchach oraz zapewnienia bieżącej działalności Klubu Seniora, a także zatrudnienia opiekunka osoby niesamodzielnej jako formy usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 6 osób niesamodzielnych, a także wsparcie
4 opiekunów faktycznych oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego w okresie od 1.06.2019 r. do 31.05.2021 r.

W ramach projektu realizowane będą poniższe zadania:

a) Utworzenie Klubu Seniora

b) Organizacja bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora

c) Rozwój usług opiekuńczych oraz wsparcie 4 opiekunów faktycznych

d) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.

 

Kto może skorzystać z projektu? Osoba powyżej 60 roku życia, która spełnia poniższe warunki:

1) osoba mieszkająca na terenie Gminy Stare Juchy w woj. warmińsko-mazurskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego);

2) osoba niesamodzielna;

3) osoba zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Dodatkowo pierwszeństwo w projekcie będą miały :

1) osoby doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego – 15 pkt.

2) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 15 pkt.

3) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z  zaburzeniami psychicznymi , w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z zaburzeniami rozwojowymi – 15 pkt.

4) osoby korzystająca z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) – 12 pkt.

5) ON i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 10 pkt.

 

Rekrutacja odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu do projektu kobiet
i mężczyzn oraz równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem
w projekcie.

Informujemy, iż w trakcie rekrutacji jest możliwości skorzystania z usług dostępowych takich jakich jak: tłumacz języka migowego, asystent ON. W przypadku osób
z niepełnosprawnościami zostanie otwarte Biuro Projektu w: Bibliotece Centrum Informacji
i Kultury, w którym Beneficjent zapewnia podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę (wymiary drzwi: 1,50m x 2,2m).

 WAŻNE  INFORMACJE:

 - Nabór do projektu do 10.07.2019 r.

Formularz rekrutacyjny do pobrania poniżej oraz dostępny w biurze projektu:

Urząd Gminy Stare Juchy, ul. Plac 500 lecia 4, 19-330 Stare Juchy, pok. 1A, tel. (87) 619 90 53.

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA Stare_Juchy-3.pdfZał Nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY Stare Juchy.pdfZał Nr 2 OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA - dane osobowe ostateczne.pdfZał Nr 3 ZGODY I OŚWIADCZENIA Stare Juchy.pdfZał Nr 4 WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW Stare Juchy.pdfZał Nr 5 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Stare Juchy.pdfZał Nr 6 OŚWIADCZENIE o dochodach Stare Juchy.pdf