5paz2015

ODSŁONIĘCIE TABLICY W NOWYM KRZYWYM

Mieszkańcy prawie w komplecie z zaproszonymi gośćmi

W niedzielę, 3 października przy drodze powiatowej w Nowym Krzywym odsłonięto tablicę informacyjną o miejscowości.

Sołtys i Rada Sołecka wsi Nowe Krzywe postanowiła przeznaczyć część funduszu sołeckiego na budowę tablicy, której celem ma być informacja o historii wsi oraz ciekawych miejscach położonych w okolicy. Pomysłodawcą umieszczenia tablicy był Pan Eugeniusz Jastrzębski, który wysunął taki pomysł podczas ubiegłorocznych obchodów 450-lecia wsi. O fachową pomoc zwrócono się do dr Jerzego Łapo - historyka, archeologa, etnografa, kulturoznawca,...

Ludzie i wydarzenia
2paz2015

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LIDER W EGO W NOWEJ PERSPEKTYWIE

Czym się będą zajmowały lokalne grupy działania w nowej perspektywie? To pytanie interesuje nie tylko ich członków, ale również potencjalnych beneficjentów. Chodzi o to, że budżet działania Lokalnej Grupy Działania  „Lider w EGO w nowej perspektywie może wynieść blisko 14 milionów złotych - mówi Jarosław Franczuk - Prezes LGD "Lider w EGO"

Ludzie i wydarzenia
25wrz2015

DZIAŁKA ZABUDOWANA W GORŁÓWKU!

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 4 budynkami gospodarczymi siedliska rolnego, położonej w obrębie Gorłówko, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29/3  o pow. 0,1098 ha, KW OL1E/00012982/7.  Powierzchnia zabudowy budynków wynosi 368 m2 Teren na którym znajduje się zbywany grunt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania...

Ludzie i wydarzenia
17wrz2015

JAMA GODNA NAŚLADOWANIA

Reprezentanci na gali w Olsztynie

Grupa JAMA została laureatem w konkursie „Godni naśladowania” organizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezin, który osobiście wręczał nagrody.

Gala odbyła się w Olsztynie 16 września 2015 roku.

Ludzie i wydarzenia
17wrz2015

PIERWSZY DZIEŃ KUKURYDZY W STARYCH JUCHACH

Od lewej: Radosław Król, Stanisław Tołwiński, Dariusz Nowak i Jarosław Franczuk

W sobotę 12 września 2015r. na terenie fermy bydła mlecznego w Starych Juchach miał miejsce pierwszy Dzień Kukurydzy.

Uprawy kukurydzy zaczynają dominować w naszym krajobrazie. Staje się tak ze względu na postępującą specjalizację gospodarstw w kierunku hodowli bydła i produkcji mleka. Kiszonka z kukurydzy jest główną rośliną pastewną w naszym klimacie i stanowi główny składnik pasz objętościowych. Na poletkach doświadczalnych fermy bydła wysadzono jej 27 odmian. Wszystkie były oznakowane i rolnicy mogli obserwować i oceniać jak poszczególne odmiany sobie radzą. Ponadto...

Ludzie i wydarzenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53