16lut2015

INTERAKTYWNA MAPA ATRAKCJI GMINY STARE JUCHY

Dostępna jest interaktywna mapa atrakcji gminy Stare Juchy pod adresem: http://mapastarejuchy.eu/ . Mapa jest ciągle aktualizowana

Na początku roku 2014, jeszcze wówczas Gminny Ośrodek Kultury, a dziś Biblioteka – Centrum Informacji i  Kultury Gminy Stare Juchy otrzymał dofinansowanie w wysokości 22.000 zł w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Tytuł zrealizowanego już projektu to „Czas inicjatyw w Gminie Stare Juchy”. W realizacji zadania organizatorów wspomagał wyznaczony przez NCK animator,...

Ludzie i wydarzenia
16lut2015

ZEBRANIE SOŁECKIE W ORZECHOWIE

Nowa sołtys wsi Orzechowo Danuta Fiedorowicz-Kuderko

W poniedziałek 16 lutego br. odbyło się pierwsze zebranie sołeckie kadencji 2014-2018.

Sołtysem została Pani Danuta Fiedorowicz-Kuderko

W świetlicy w Orzechowie odbyło się pierwsze z zaplanowanych zebrń dotyczących wyborów sołtysa. Zebranie prowadziła wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko. Na zebranie przybyło 38 dorosłych mieszkańców na 132 osoby uprawnione do głosowania, zebranie było więc prawomocne, gdyż do prawomocności zebrań sołeckich wystarcza 10% obecność uprawnionych. Spośród dwóch zgłoszonych kandydatek, zebrani wybrali sołtysem (może właściwuej...

Ludzie i wydarzenia
16lut2015

WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE STARE JUCHY

Od 16 lutego do 3 marca Br. odbędą się wybory sołtysów w 25 wsiach sołeckich gminy Stare Juchy

Zgodnie z zarządzeniem Wójt Ewy Jurkowskiej-Kawałko w dniach od 16 lutego do 3 marca br. odbędą się zebrania sołeckie, w trakcie których zostaną wybrani sołtysi oraz rady sołeckie. Wybory odbywają się co cztery lata, bo taka jest długość kadencji, na którą wybiera się sołtysa oraz radę sołecką. Wybory będą odbywać się zgodnie ze statutami sołectw, które były przyjęte uchwałami Rady Gminy Stare Juchy. W gminie Stare Juchy...

Ludzie i wydarzenia
11lut2015

PRZECZYTAJ NOWĄ STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY STARE JUCHY

Pierwsza strona opracowania

Właściwe zarządzanie wymaga planowego postępowania i określenia celów, które należy osiągnąć. Cele w przypadku gminy powinny spełniać oczekiwania mieszkańców. Strategia będzie przedmiotem obrad Rady Gminy.

Ludzie i wydarzenia
10lut2015

UWAGA ! NA STRONIE GMINY STARE JUCHY MOŻNA WPISYWAĆ KOMENTARZE

Do niektórych artykułów zamieszczanych na stronie www.stare-juchy.pl będzie możliwe umieszczanie komentarzy!

Strona gminy Stare Juchy ulegla modyfikacji. Zmieniliśmy niecoi strone tytułową i zwiekszyliśmy możliwości administratora w zakresie umieszczania dodatkowych treści i załaczników. Zdarzy się, że do strony dołączymy dźwięki lub nawet filmy. Dodatkową opcją jest możliwość zamieszczenia komentarzy pod niektórymi artykułami. Zdecydowałem się na to mimo bardzo przykrych doświadczeń związanych z "bohaterstwem" anonimowych wpisujących....

Ludzie i wydarzenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53