11gru2014

MIKOŁAJKI W GMINIE STARE JUCHY

Skomack Wielki

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY STARE JUCHY SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIA MIKOŁAJKOWE WSZYSTKIE DZIECI Z TERENU GMINY STARE JUCHY.

Każdy ma swojego „Mikołaja”. Dla dzieci jest on najbardziej wyczekiwanym gościem 6 grudnia. Dla dorosłych też jest to okazja do wspomnień z dzieciństwa i przeżyć związanych z tym świętem. Dlatego tak chętnie,  niemal wszyscy mieszkańcy naszej gminy, wspominają te spotkania. Tegoroczne obchody poprzedzone były licznymi spotkaniami  i konsultacjami, w których uczestniczyły organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, sołtysi, radni,...

Ludzie i wydarzenia
10gru2014

AKTYWNIE I EKOLOGICZNIE W LISKACH

Mieszkańcy Gminy Stare Juchy w pełni potrzfią wykorzystać szanse rozwojowe, jakie dają środki unijne. Przykładem tego mogą być Państwo Beata i Jan Gruszka prowadzący gospodarstwo agroturystyczne „Pod Jemiołą” w Liskach. Postanowili zrobić coś, co uatrakcyjni pobyt turystów w ich gospodarstwie, a jednocześnie ożywi kontakty między osobami prowadzącymi usługi hotelarskie w Gminie Stare Juchy.

Ludzie i wydarzenia
21lis2014

"Możliwości współpracy i pozyskiwania środków finansowych w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej w ramach LSR LGD Lider w EGO” - zapraszamy na szkolenie

25 listopada 2014r.
w Bibliotece Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy godz. 14.00 - 18.00

Rozpoczął się kolejny okres programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020. W ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziano również działania kontynuujące dotychczasowy program LEADER. Tym działaniem jest RLKS to znaczy Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Aby móc uzyskać wsparcie w ramach tego nowego działania potrzebna będzie Lokalna Strategia Rozwoju obszaru LGD na lata 2014 – 2020. Z myślą...

Ludzie i wydarzenia
27paz2014

DZIAŁKI I MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza przetargi ustne nieograniczone -   I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16, położony w budynku wielorodzinnym przy ulicy Orzeszkowej 1 w miejscowości  Stare Juchy, stanowiący własność Gminy Stare Juchy, usytuowany na działce nr 489 o pow. 0,2291, KW OL1E/00047999/3. Powyższa nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej o pow. 49,9 m2 przeznaczona jest do sprzedaży wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą...

Ludzie i wydarzenia
29wrz2014

BĄDŹ OBYWATELEM - SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT

30 WRZEŚNIA 2014 (WTOREK)

16:00 BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI I KULTURY

Ludzie i wydarzenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53