23kwi2013

"OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ"

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

Klub Wolontariuszy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Juchach zorganizowały marsz ekologiczny w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. O godzinie 9:00 jedna z wolontariuszek przeprowadziła wśród uczniów klasy „0”  krótką pogadankę na temat ekologii.  Chwilę później, przy dźwiękach bębnów udaliśmy się w stronę centrum wykrzykując hasła ekologiczne. Swoją obecnością zaszczycił nas także miejscowy...

Ludzie i wydarzenia
19kwi2013

NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ

Klub Wolontariuszy działający przy Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy zagospodarował część terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starych Juchach. Wspólnymi siłami zbudowaliśmy ławki i palenisko oraz uprzątnęliśmy przyległy teren. Fantastyczna pogoda sprzyjała wiosennym porządkom. Po skończonej pracy rozpaliliśmy ognisko, przy którym przedyskutowaliśmy zaplanowane akcje. Spotkanie uatrakcyjniły warsztaty przeprowadzone prze grupę JAMA...

Ludzie i wydarzenia
17kwi2013

JUCHY W OBIEKTYWIE

Stare Juchy okiem Wolontariuszy

Wolontariusze działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej postanowili uwiecznić Stare Juchy na zdjęciach. Miejscowość widziana przez soczewkę aparatu fotograficznego to bardzo częsty motyw działań zorganizowanych grup. Jest to bowiem najprostszy sposób na zapisanie chwili, ukazanie upływu czasu, na obserwację zmian pór roku. Fotografia to także obraz naszych miejsc, często starych budynków, konstrukcji, które przez swój wygląd stwarzają...

Ludzie i wydarzenia
15kwi2013

KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU "EKO SZLAK ŁAŹNA STRUGA"

Powstaje Strategia Rozwoju EKO SZLAKU – ŁAŹNA STRUGA, która będzie wyrazem wspólnych dążeń zarówno mieszkańców jak i władz samorządowych. Projekt jest realizowany z tzw. Funduszy Szwajcarskich

Ludzie i wydarzenia
12kwi2013

ULICA KOLEJOWA BĘDZIE PRZEBUDOWANA

Gmina Stare Juchy ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Kolejowej. Ulica będzie miała nawierzchnię i chodnik z kostki brukowej.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Juchach II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Juchach W zakres prac wchodzą m.in.: I. Opis 1) przebudowa nawierzchni jezdni - przyjęto konstrukcję dla KR1: -...

Ludzie i wydarzenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53