10kwi2013

PRZYZNANE DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH

W wyniku konkursu na realizację zadań publicznych w gminie Stare Juchy rozdysponowano 63.228,11 zł.

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Stare Juchy w 2013r., zgodnie z art. 11 ust. 1 – 3 oraz art. 13 Ustawy...

Ludzie i wydarzenia
5kwi2013

DOTACJE NA "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPPRZEDSIĘBIORSTW" NA OBSZARACH WIEJSKICH

Można uzyskać dotację do 300 tysięcy na rozwój i tworzenie firmy na obszarach wiejskich

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r. O fundusze unijne z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby i firmy z terenu wszystkich województw, z wyjątkiem województwa wielkopolskiego,  które...

Ludzie i wydarzenia
5kwi2013

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

Jak zdobyć dofinansowanie na prowadzenie gospodarstwa ekologicznego dowiedzą się rolnicy na szkoleniu

  Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza na spotkanie informacyjne dla rolników z zakresu wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym oraz programu rolnośrodowiskowego – rolnictwo ekologiczne.  Cel i korzyści szkolenia: zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstw ekologicznych w tym możliwości uzyskania dofinansowania do produkcji ekologicznej; zapoznanie się z procedurami tworzenia...

Ludzie i wydarzenia
19lut2013

KONKURS OFERT - GMINA STARE JUCHY

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Juchy w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ludzie i wydarzenia
6lut2013

KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU WARMII I MAZUR

22 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął projekt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, który zostanie skierowany do konsultacji społecznych. Opinie, uwagi można zgłaszać w okresie od 24.01.2013 r. do 27.02.2013 r. na formularzu konsultacji społecznych

Ludzie i wydarzenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53