5wrz2016

JUBILEUSZ ZESPOŁU MAZURY

W ostatnią niedzielę sierpnia  świętowaliśmy Jubileusz Chóru „Mazury”. Podczas IX Biesiady Mazurskiej przybyli goście winszowali  15 – lat działalności artystycznej.  Uroczystość otworzył Dyrektor B-CIiK Radosław Nowacki oraz Przewodnicząca Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starych Juchach Marta Włodkiewicz. Prezydent Miasta Ełk Tomasz Andrukiewicz pogratulował jubilatom wieloletniej działalności i życzył kolejnych , wielu lat aktywności scenicznej. Wójt Gminy Stare Juchy Ewa Jurkowska – Kawałko ufundowała Zespołowi „ Mazury” słodki prezent jubileuszowy. Pani Wójt  w  imieniu swoim i Rady Gminy Stare Juchy przekazała najserdeczniejsze gratulacje. Państwo  Bożena i Stanisław Eliaszuk przyłączając  się do życzeń ufundowali drugi tort Jubileuszowy.  Dyrektor B-CIiK Radosław Nowacki  podkreślił , iż Zespół „Mazury” ma  bogatą działalności na polu kulturalnym i dba o rozwój aktywności seniorów  i współpracę międzypokoleniową.

Ludzie i wydarzenia
1wrz2016

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich organów gmin o zamieszczenie załączonego banneru na stronie internetowej Państwa urzędu.

Ludzie i wydarzenia
1wrz2016

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU MIEJSCA SPOTKAŃ W KAŻDEJ GMINIE POWIATU EŁCKIEGO W LISKACH

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy wraz z końcem wakacji uroczyście zakończyło realizację projektu pt. „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w Liskach. Projekt, który otrzymał dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Ełku (15.000,00 zł) i Gminy Stare Juchy (5.000,00 zł) dotyczył zagospodarowania plaży wiejskiej poprzez budowę wiaty z ławami i stołami.

Ludzie i wydarzenia
29sie2016

ROK 2017 BĘDZIE ROKIEM BUDOWY DRÓG W GMINIE STARE JUCHY

Dzięki konkursowi na remonty dróg z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na terenie gminy zostaną zmienione nawierzchnie najważniejszych odcinków dróg. Poprawi się radykalnie dostępność i jakość dróg.

Ludzie i wydarzenia
29sie2016

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PRZEKAZUJE PIENIĄDZE NA LOKALNE DROGI

Oznacza to blisko 300 km lepszych dróg w województwie, a także komfort i bezpieczeństwo komunikacji setek tysięcy mieszkańców Warmii i Mazur. W czwartek (25 sierpnia) umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z całego regionu.

Ludzie i wydarzenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53