7wrz2011

SZKOLENIA W GOPS-ie

Szkolenia realizowane przez GOPS Stare Juchy w ramach projektu systemowego „Przywróceni społeczeństwu – program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”

Zaplanowane na wrzesień szkolenia realizowane przez GOPS Stare Juchy w ramach projektu systemowego “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”:1. Dla osób objętych Kontraktem Socjalnym:• warsztat autoprezentacja w rozmowach z przyszłym pracodawcą -18g• trening budżetowo-kulinarny -26g• szkol. nowoczesne metody poszukiwania pracy -60g2. Dla osób objętych Programem Aktywności Lokalnej:• Warsztat...

Projekty UE
31sie2011

45 PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I PONAD 8 KM WODOCIĄGU

W ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Juchy" z PROW powstaną kolejne kilometry wodociągu i aż 45 przydomowych oczyszczalni ścieków!

Gmina Stare Juchy chcąc zachować walory krajobrazowo-przyrodnicze oraz chronić środowisko naturalne musi realizować programy sprzyjające jego ochronie - stanowczo twierdzi Wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko. Obecnie jedynie mieszkańcy Starych Juch i Lisek mają możliwość zrzutu ścieków komunalnych za pośrednictwem kolektorów sanitarnych do oczyszczalni ścieków. Na pozostałych obszarach ze względu na ukształtowania terenu nie można...

Projekty UE
29sie2011

ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA ŚWIETLICY GRABNIKU

Wykop i ławy fundamentowe

Pomimo krótkiego terminu wykonawca zbuduje świetlicę jeszcze w tym roku.

Zgodnie z umową z dnia 24 maja br. zawartą z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego gmina wyłoniła w postępowaniu przetargowym wykonawcę, który zobowiązał się do wykonania całości zadania do końca listopada 2011r. Zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP w miejscowości Grabnik, realizowane jest z działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania...

Projekty UE
24sie2011

PRZYWRÓCIĆ SPOŁECZEŃSTWU

GOPS Stare Juchy w dniu 22 sierpnia bieżącego roku rozpoczyna realizację pierwszych szkoleń w ramach projektu systemowego “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”. W ramach projektu zaplanowano działania dla dwóch grup beneficjentów - pierwsza w ramach Kontraktów Socjalnych (19 osób), druga- w ramach Programu Aktywności Lokalnej (10 osób). Pierwszą grupę stanowią kobiety w wieku produkcyjnym,...

Projekty UE
11lip2011

RUSZA IV EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W GOPS-ie STARE JUCHY

W poprzednich latach, jak informowaliśmy czytelników strony, realizowaliśmy projekt systemy, który kontynuujemy w roku bieżącym. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Przywróceni społeczeństwu – program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”. Dotychczas na realizację powyższego projektu pozyskaliśmy z EFS fundusze w wysokości 293.994,14 zł.
Projekty UE
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53