10wrz2010

WODOCIĄG GRABNIK OSADA - CZERWONKA - BAŁAMUTOWO ODEBRANY

Komisja gminna dokonała przeglądu wykonanego wodociągu i odbioru końcowego.

W dniu 08.09.2010 r. dokonano odbioru końcowego robót wykonywanych przez firmę AQUAT z Ełku, która wykonywała inwestycję pn.: “Budowa sieci wodociągowej Grabnik Osada - Czerwonka - Bałamutowo”. Zadanie inwestycyjne finansowane ze środków: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 “Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz...

Projekty UE
10wrz2010

PIERWSZE SZKOLENIA ZAKOŃCZONE

W ramach projektu pod nazwą „Przywróceni społeczeństwu – program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” realizowanego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Juchach beneficjenci ukończyli pierwsze szkolenia.
Projekty UE
24sie2010

RUSZYŁY PIERWSZE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH

W dniu 16.08.2010r. beneficjenci objęci kontraktem socjalnym (19 osób) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” rozpoczęli pierwsze szkolenie “obsługa kasy fiskalnej z elementami sprzedawcy”. Celem szkolenie jest podniesienie kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy. Łączna liczba godzin szkolenia wyniesie...

Projekty UE
27lip2010

RUSZYŁA TRZECIA EDYCJA PROJEKTU W GOPS-ie STARE JUCHY

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach rozpoczął działania mające na celu zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy Stare Juchy, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej w ramach projektu systemowego “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”. W tym roku zaproszono do udziału w projekcie 29 kobiet w wieku od...

Projekty UE
22cze2010

MENEDŻER KULTURY

Bycie menedżerem kultury wcale nie jest łatwą sprawą. Aby odpowiedzialnie wykonywać tę pracę, potrzebna jest wiedza z różnych dziedzin. Naukę zapewniają warsztaty realizowane ” przez Ełckie Centrum Kultury w ramach projektu „Nowoczesny menedżer kultury”.
Projekty UE
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53