30mar2010

ZNAJDŹ CZAS DLA SWOJEGO DZIECKA - TARGI PROFILAKTYCZNE

Jednym z elementów kończącej się realizacji projektu "Akademia Aktywnego Rodzica" były targi profilaktyczne

23 marca 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starych Juchach było huczno i gwarno. Odbyła się I edycja Targów profilaktycznych pt.: “Znajdź czas dla swojego dziecka” skierowanych do mieszkańców Gminy Stare Juchy. Targi zostały zorganizowane w ramach projektu “Akademia Aktywnego Rodzica” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Były podsumowaniem kończącego się projektu, którego głównym celem było podniesienie świadomości...

Projekty UE
11mar2010

KOLEJNY SUKCES GMINY STARE JUCHY

W rankingu „Rzeczpospolitej” gmina wiejska Stare Juchy znalazła się na 76 miejscu w kraju w wykorzystaniu funduszy unijnych na mieszkańca na 1576 gmin wiejskich w kraju.

Ubiegły rok, 2009, był przełomowy w wykorzystaniu unijnych dotacji przez wszystkie samorządy. Dopiero w tym roku samorządy wojewódzkie ogłosiły wystarczającą ilość konkursów w poszczególnych działaniach. Od początku Wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko wielokrotnie podkreślała, że wykorzystanie szansy, jaką dają unijne fundusze, jest dla nich sprawą priorytetową. Skromne możliwości inwestycyjne gminy wymagają wsparcia środkami unijnymi. Górna granica dofinansowania...

Projekty UE
17lut2010

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRZYGOTOWANIA DO IV PIKNIKU JAĆWIESKIEGO

W bieżącym roku Piknik odbędzie się 7 i 8 sierpnia.

28 stycznia 2010 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zakończyło pierwszy nabór wniosków na “małe projekty” w ramach działania “Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER. Na konkurs wpłynęło 18 wniosków.9 lutego 2010r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach przysłano informację, iż wniosek złożony przez GOK o dofinansowanie projektu “Organizacja IV Pikniku Jaćwieskiego w Starych Juchach w dniach 07.08. - 08.08. 2010...

Projekty UE
16lut2010

GMINA STARE JUCHY WŚRÓD GMIN UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIAŁ W PO RYBY 2007-2013

*Osiem gmin z powiatów ełckiego i oleckiego ubiega się o ponad 20 mnl zł z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Jednym z ostatnich programów unijnych, który w części oczekuje na wdrożenie jest Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Program został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:· racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,· podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa...

Projekty UE
20sty2010

KOLEJNE PIENIĄDZE POZYSKANE NA ROZWÓJ WSI

Gmina Stare Juchy znajduje się w czołówce gmin korzystających z zewnętrznych źródeł dofinansowania. W poniedziałek Wójt gminy podpisała umowę na kolejne 590.432 złote!

W dniu 6 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listy operacji dla działania 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie m.in. gospodarki wodno ściekowej. Na rozstrzygnięcie to od blisko roku czekała z niecierpliwością Wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko, gdyż w imieniu gminy został złożony wniosek na budowę wodociągu Grabnik Osada-Czerwonka-Bałamutowo.W...

Projekty UE
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53