9lis2009

DALSZA CZĘŚĆ PROJEKTU "PRZYWRÓCENI SPOŁECZEŃSTWU"

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Juchach w dalszym ciągu realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.W miesiącu październiku osoby objęte Programem Aktywności Lokalnej (8 osób) zostały przeszkolone w Klubie Pracy w Urzędzie Pracy w Ełku. Zajęcia pod nazwą “Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” prowadził doradca zawodowy przez okres 10 dni. Po zakończonych zajęciach uczestnicy...

Projekty UE
29paz2009

ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ PROJEKTU PO KL: "AKTYWNY SKOMACK"

W świetlicy OSP w Skomacku Wielkim rozpoczęto realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywny Skomask -same AS-y"

Grupą docelową projektu jest 10 osób - mieszkańców gminy wiejskiej i wsi Skomack Wielki i Skomack-Osada, zainteresowanych nabyciem umiejętności do poszukiwania pracy poza rolnictwem.Projekt będzie ralizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w świetlicy przy remizie strażackiej i będzie trwać do końca roku. Celem główny projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób zamieszkujących wsie Skomack Wielki i Skomack-Osadę. Celami szczegółowymi są: podniesienie mobilności...

Projekty UE
1paz2009

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W RAMACH PROJEKTU PO KL

Podsumowano pierwsze dokonania projektu PO KL realizowanego przez GOPS w Starych Juchach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach zorganizował drugie spotkanie integracyjne dla 25 uczestników projektu systemowego “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” w ramach Priorytetu VII., Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Dnia 22 września bieżącego roku w restauracji “Pod...

Projekty UE
27maj2009

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA TRASĘ TURYSTYCZNĄ

Wieża i plaża jeszcze w tym sezonie turystycznym!!!

W Urzędzie Gminy Stare Juchy 27 maja br. podpisano umowę z wykonawća wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy". Na inwestycję tę otrzymaliśmy dofinansowanie w konkursie w ramach osi Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota dofinansowania wyniesie 1.064.371,99 zł, a całkowity koszt inwestycji to blisko 1,7 mln złotych.Najniższą...

Projekty UE
23mar2009

PIENIĄDZE NA TRASĘ SĄ JUŻ ZAPEWNIONE

23 marca 2009 roku podpisano umowy na finasowanie zadań ze środków unijnych w ramach Priorytetu Turystyka z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim podpisano siedem umów z samorządami województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie projektów w ramach osi Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród nich znalazł się wniosek gminy Stare Juchy pod nazwą "Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy". Planowany łączny koszt zadania wynosi ponad 1,7 mln złotych. Inwestycja obejmie budowę przedłużenia ulicy Sprotowej...

Projekty UE
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53