17cze2008

DOBA W KOLEJCE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Po złożeniu wnioskó na schodach Urzędu Marszałkowskiego

Gmina Stare Juchy złożyła wniosek na konkurs z ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 z osi priorytetowej Turystyka, Działanie: Wzrost potencjału turystycznego i poddziałanie: Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Nasz projekt nazywa się: "Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy".Konkurs ogłoszony został Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w trybie konkursu otwartego....

Projekty UE
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53