26lis2014

Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym”, w ramach projektu „Przygotowanie dokumentacji technicznej dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekty UE
21lis2014

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA EŁCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Działając na podstawie: 1. Art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), 2. Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy, 3....

Projekty UE
21lis2014

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO "ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EŁCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014 - 2025

Działając na podstawie: 1. Art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), 2. Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy, 3....

Projekty UE
8paz2014

WSPARCIE UNIJNE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zapraszamy na spotkanie informacyjne - „Wsparcie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej” 22.10.2014 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, przy ul. Parkowej 12 w godz. 11.00 – 14.00.

Projekty UE
3paz2014

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko "Zintegrowanej strategii rozwoju dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2025".

Spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Stare Juchy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w sprawie Prognozy oddziaływania na środowisko "Zintegrowanej strategii rozwoju dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2025".

Projekty UE
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53