26wrz2014

Konsultacje społeczne projektu „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego”

Wójt Gminy Stare Juchy zaprasza przedstawicieli samorządu, instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, mediów oraz wszystkich mieszkańców Gminy Stare Juchy zainteresowanych wspieraniem rozwoju lokalnego do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Projekty UE
24wrz2014

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH DLA EŁCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Projekt „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”, realizowany wspólnie przez Miasto Ełk, Gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz Powiat Ełcki, powoli wkracza w swoją fazę końcową.

Projekty UE
16cze2014

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EŁCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014 - 2025

Zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zapisami dokumentacji przetargowej na wykonanie dokumentu pt. "Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025", uruchomiono proces konsultacji społecznych dokumentu we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego tworzących Ełcki Obszar Funkcjonalny. Czas trwania konsultacji w poszczególnych jednostkach minął 20 maja 2014r.

Projekty UE
13cze2014

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego

15 maja 2014 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego” z firmą Budplan Sp. z o.o. – wykonawcą koncepcji zagospodarowania przestrzennego EOF.

Projekty UE
5cze2014

OSTATNIE FORUM W RAMACH PROJEKTU "DECYDUJMY RAZEM" ZA NAMI

Forum to już ostatnie wydarzenie w ramach realizacji projektu "Decydujmy razem" w Gminie Stare Juchy. Po 4-ch latach projekt się kończy, ale nie spotkania warsztatowe mieszkańców Gminy.

Niektórzy pewnie już zapomnieli, ale w 2011 roku członkowie zespołu roboczego i grupy zadaniowej pracowali warsztatowo nad "Programem komunikacji, aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Stare Juchy na lata 2012-2017", który został przyjety uchwałą Rady Gminy w kwietniu 2012r. To wtedy zrodził się pomysł utworzenia Kawiarenki Obywatelskiej, która funkcjonuje do dziś. To te warsztaty przyczyniły się do poznania sie nawzajem osób...

Projekty UE
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53