8maj2013

CZY WIDNIEJ + CIEPLEJ MOŻE BYĆ TANIEJ?

Projekt transgraniczny z litewską miejscowością Lazdjai w gminie Stare Juchy 

    We wtorek 7 maja w gminie Stare Juchy gościła delegacja z Republiki Litewskiej z miejscowości Lazdijai w składzie: mer samorządu – Artūras Margelis, Dyrektor szkoły A. Kirsna – Irena Aleksonienė, kierownik oddziału inwestycji – Vidmantas Pilvinis, konsultant – Aurelija Beržonskienė. Gmina Stare Juchy zamierza w najbliższym naborze projektów w konkursie ogłoszonym w dniu 8 kwietnia 2013 r. otwarto w ramach Programu...

Projekty UE
19mar2013

BEZPŁATNE SZKOLENIE Z PISANIA "MAŁYCH PROJEKTÓW"

Loklana Grupa Działania "Lider w EGO" zaprasza na bezpłatne szkolenie z pisania tak zwanych "Małych Projektów"

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zaprasza osoby zainteresowane ubieganiem się za jego pośrednictwem o środki na dofinansowanie projektów w ramach działania „Małe projekty” do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez LGD.   Szkolenia odbędą się w dwóch terminach: 21 marca 2013 godz. 10.00 – Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19 – 500 Gołdap (sala...

Projekty UE
25paz2012

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII STARYCH JUCH ZAKOŃCZONA

Ponad 9 mln złotych, z czego blisko 6 mln dofinansowania z RPO Warmia i Mazury kosztowała inwestycja pn. "Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla WJM - gmina Stare Juchy". Poniżej publikujemy wywiad z Wójt Gminy Ewą Jurkowską-Kawałko.

Projekty UE
21lut2012

STOWARZYSZENIE "MUKSZTY" WYBUDUJE ŚWIETLICĘ

W dniu 9.02.2012r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyganiana pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Zawadach Ełckich" między samorządem...

Projekty UE
21lut2012

CZTERY MAŁE PROJEKTY DOSTAŁY DOFINANSOWANIE

Gmina Stare Juchy złożyła cztery projekty w konkursie ogłoszonym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" z Olecka.
Wszystkie projekty znalazły się na liście do dofinansowania.

Projekty UE
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53