28maj2014

ZADANIA GMINY STARE JUCHY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W FORMIE MAŁYCH ZLECEŃ W 2014 ROKU

Wójt Gminy Stare Juchy wydał w dniu dzisiejszym Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Stare Juchy wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2014r. w formie małych zleceń

Dotację otrzymała Fundacja Human "LEX" Instytut na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. "Zażywam Tylko Dźwięków - Juchy Soundsystem 2014" w kwocie 5.000,00 zł. Życzymy Fundacji powodzenia w realizacji planowanego zadania.  

Stowarzyszenia
22maj2014

Ruszył konkurs grantowy "Działaj Lokalnie"

Z przyjemnością informujemy, że 20.05.2014 r. ruszył nabór do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” w powiecie ełckim. Wszystkie zainteresowane organizacje i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową. Kwotę 6000 zł otrzymają najlepsze projekty, a całkowita kwota przeznaczona na granty wynosi 55000 zł.

Stowarzyszenia
20maj2014

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ

Fundacja Human "LEX" Instytut z Ełku złożyła w Urzędzie Gminy Stare Juchy ofertę realizacji zadania publiczego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w trybie małych zleceń

Oferta pt. Zażywam Tylko Dźwięków - Juchy SOUNDSYSTEM 2014 dotyczy profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia oraz organizacji Festiwalu Juchy Soundsystem 2014 - Reggae bez marihuany. Z ofertą można się zapoznać pod niżej wskazanym adresem internetowym: http://stare-juchy-ug.bip-wm.pl/public/popup.php?id_menu_item=62396 Wójt Gminy Stare Juchy przyjmuje uwagi dotyczące powyższej oferty do 26.05.2014r.

Stowarzyszenia
5maj2014

DOTACJA DLA "KOKOSÓW"

Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Orzechowo „Kokosy” otrzymało dotację ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dwa projekty służące stworzeniu kompleksowej oferty turystycznej w Orzechowie   Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Orzechowo „Kokosy” otrzymało dotację na dwa projekty – „Wioska tematyczna w Orzechowie” oraz „Opracowanie...

Stowarzyszenia
2maj2014

1 MAJA PIKNIK W SKOMACKU WIELKIM

Piknik 1 Majowym 2014r. w Skomacku Wielkim rozpoczął działania projektowe Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Skomacka.  Na zadanie w ramach konkursu grantowego z  Gminy Stare Juchy  - „Nasza gmina kadrem malowana” Stowarzyszenie otrzymało dotację na organizację cyklu warsztatów w Świetlicach wiejskich: Skomack Wielki, Orzechowo, Szczecinowo, Zawady Ełckie, Stare Krzywe, Gorło i Grabnik. W przygotowaniach Pikniku zaangażowali...

Stowarzyszenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53