15kwi2014

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Juchy w sprawie wyniku konkursu ofert w 2014r

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Stare Juchy w 2014r., zgodnie z art. 11 ust. 1 – 3 oraz...

Stowarzyszenia
10kwi2014

Być obywatelem – to brzmi dumnie!

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy w partnerstwie z Gminą Stare Juchy rozpoczyna realizację projektu pt. "Bądź OBYWATELEM !!! - budowanie społeczeństwa świadomego i aktywnego"  złożonego na konkurs ogłoszony przez Fundację im. Stefana Batorego, będącej Operatorem środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach programu "Obywatele dla Demokracji". Spotkanie rozpoczynające projekt odbędzie się 14.04.2014r. w Barze "Pod Gruszą" w Starych Juchach o godz. 16:00.

Stowarzyszenia
17mar2014

KONCERT CHARYTATYWNY DLA OSKARA

ZESPÓŁ "JEŻE" Z I LO W EŁKU ORAZ GRUPA "JAMA" ZAGRAJĄ WSPÓLNIE DLA 7 - LATKA CHOREGO NA NOWOTWÓR MÓZGU

Stowarzyszenia
6mar2014

MIESIĘCZNIK „STRAŻAK” UMIEŚCIŁ OPIS ZDARZENIA W KTÓRYM BRALI UDZIAŁ NASI OCHOTNICY

Już  w marcowym wydaniu ukaże się opis akcji poszukiwawczej nad jeziorem Laśmiady,  do której zostali zadysponowani strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Juchach 19 grudnia 2013r. Wszystkie fakty dotyczące poszukiwania zaginionego 63 -letniego mężczyzny, mieszkańca Ełku, będą mogli Państwo przeczytać w najnowszym numerze ogólnopolskiego czasopisma : http://strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=2161 Miesięcznik "Strażak"...

Stowarzyszenia
3mar2014

ZAWARCIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNA W STARYCH JUCHACH A MAZURSKIM STOWARZYSZENIEM LOTNICZYM

W dniu 01.03.2014 we wsi Jeziorowskie miało miejsce spotkanie robocze dowódców OSP Stare Juchy  z członkami Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego (MSL) podczas którego podpisano porozumienie o współpracy między oboma stowarzyszeniami . Uroczystość ta odbyła się na zebraniu sprawozdawczym MSL. W ramach wspólnej pracy będą realizowane różne zadania mające na celu wspieranie wzajemnych zadań oraz realizacje wspólnych projektów...

Stowarzyszenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53