16lis2016

MIKOŁAJKI 2016 W GMINIE STARE JUCHY

Czy wierzymy, czy nie, ale chyba wszyscy czekamy. I nie tylko dzieci. A więc - już niedługo, już za chwilę…..Mikołaj wyruszył w drogę i na pewno do nas zawita.  W tym roku odwiedzi:

Piątek   2 XII 17:00  BCIiK dla dzieci ze Starych Juch,  Starego i Nowego Krzywego, Lisek, Olszewa, Panistrugi i Kaltek 19:00  Gospodarstwo Andrzeja Rejrata  dla dzieci z Jeziorowskich, Bałamutowa, Czerwonki,   Łaśmiad i Królowej Woli. Sobota    3 XII 10:00  Świetlica w Grabniku, dla dzieci z Grabnika,  Grabnika Osady, Rogal i Rogalika. 12:00   Świetlica w Skomacku dla dzieci ze Skomacka, ...

Stowarzyszenia
16lis2016

NABÓR DO GRUPY AKADEMIA MAŁEGO JAMOWCA

Niebawem ruszy nabór do grupy Akademia Małego Jamowca, czyli grupy podległej pod grupę JAMA.
Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/JAMAStareJuchy oraz https://www.jama.osp.org.pl.

Stowarzyszenia
30maj2016

ZADANIA GMINY STARE JUCHY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ W 2016 ROKU

Wójt Gminy Stare Juchy wydał w dniu dzisiejszym Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Stare Juchy wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016r. w trybie małych zleceń.
 

Stowarzyszenia
9maj2016

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach złożyła w Urzędzie Gminy Stare Juchy ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zwalczania narkomanii w trybie małych zleceń.

Oferta pt. JAMA EURO TRIP dotyczy wyjazdu dwunastoosobowej grupy młodzieży z artystycznego zespołu OSP w Starych Juchach - Juchowskiej Aktywnej Młodzieży Alternatywnej do kilku krajów europejskich w celu nabycia nowych umiejętności i zebrania materiałów foto/video, które posłużą do przygotowania wystawy fotograficzej i filmu promujacego aktywne spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie swoich pasji, z dala od narkotyków, alkoholu i nikotyny. Film i...

Stowarzyszenia
10mar2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY W SPRAWIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT W 2016 R.

Wójt Gminy Stare Juchy zaakceptował oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2016r. Merytorycznie oferty oceniała Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący - Jarosław Franczuk - Sekretarz Gminy, członkowie: Renata Smolińska - Inspektor ds. księgowości budżetowej, Marek Handel - Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wszystkie oferty otrzymały wysoką liczbę punktów.

Stowarzyszenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53