9lut2016

Szkolenie: jak napisać wniosek do programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie" i zgarnąć do 5 000 zł na działania społeczne

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na spotkania szkoleniowo-informacyjne, które odbędą się w dniach:

- 9 lutego 2016 r. o godz. 16:00-18:00  w Ełku w sali konferencyjnej kamienicy pozarządowej ul. Małeckich 3/36 (IV piętro),
- 10 lutego 2016 r. o godz. 16:00-18:00  w Olecku w sali konferencyjnej Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej Plac Wolności 2.

Stowarzyszenia
1lut2016

KONKURS OFERT 2016 - GMINA STARE JUCHY

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenia
28gru2015

II Forum Liderów Wiejskich Powiatu Ełckiego

Zapraszamy serdecznie liderów organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysów, radnych, przedstawicieli Rad Rodziców, Kół Gospodyń Wiejskich, grup nieformalnych i innych aktywnych mieszkańców gmin powiatu ełckiego, na II Forum Liderów Wiejskich Powiatu Ełckiego, jako platformy współpracy liderów społeczności wiejskich.

Stowarzyszenia
23gru2015

Konsultacje społeczne projektu "Pro EGO 2014-2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Pro EGO 2014-2020 - Programu interwencji samorządów terytorialnych w celu zmiany społeczno-gospodarczej i interwencji obszaru funkcjonalnego Subregionu EGO położonego we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Pro EGO 2014-2020 - Programu interwencji samorządów terytorialnych w celu zmiany społeczno-gospodarczej i interwencji obszaru funkcjonalnego Subregionu EGO położonego we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego"

Stowarzyszenia
30paz2015

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

Działając na podstawie: 1. Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy, 2. Zarządzenia nr 77.2015 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 października 2015r., na terenie Gminy Stare Juchy przeprowadzono konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego...

Stowarzyszenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53