16paz2015

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Juchy w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok

Na podstawie § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy, Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok.

Stowarzyszenia
29wrz2015

W GORŁÓWKU DALI RADĘ (RAZEM Z ZAWADAMI)

W sobotę 26.09.2015r. zakończył się projekt „Gorłówko i Zawady Zawsze dają rady” zrealizowany w ramach projektu Działaj Lokalnie

Wieś Gorłówko zmienia swoje oblicze. Dzięki aktywności mieszkańców w bieżącym roku mieszkańcy wsi wykonali boisko – powstało ogrodzenie, zakupiono bramki.  Zakupy dokonano z funduszu sołeckiego. Prace wykonali sami mieszkańcy. Ponadto dzięki 50-cio% wsparciu gminy Stare Juchy powiat ełcki wykonał nawierzchnię asfaltową przez całą wieś – ponad 1 kilometr drogi, który przykrył zniszczony i nieprzejezdny miejscami bruk. A dzięki...

Stowarzyszenia
17wrz2015

ZADANIA GMINY STARE JUCHY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W FORMIE MAŁYCH ZLECEŃ W 2015 ROKU

Wójt Gminy Stare Juchy wydał w dniu dzisiejszym Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Stare Juchy wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015r. w formie małych zleceń

Dotację otrzymał Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki pt. Szkółka Kolarska przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach w kwocie 5.000,00 zł. Życzymy Klubowi powodzenia w realizacji planowanego zadania.

Stowarzyszenia
1wrz2015

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ

Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku złożył w Urzędzie Gminy Stare Juchy ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w trybie małych zleceń

Oferta pt. Szkółka Kolarska przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach dotyczy organizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Starych Juchach. Z ofertą można zapoznać się pod niżej wskazanym adresem internetowym (tu kliknij) w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt Gminy Stare Juchy przyjmuje uwagi dotyczące powyższej oferty do 8.09.2015r.

Stowarzyszenia
17sie2015

"LIDER W EGO" - SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2020, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zaprasza mieszkańców terenu EGO (powiaty Ełk-Gołdap–Olecko) do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Dotyczyć one będą realizacji programu LEADER na naszym terenie w perspektywie finansowej 2014-2020, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w nowej LSR.

Stowarzyszenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53