13mar2015

Warmia Mazury Lokalnie! Zgarnij 5000,00 złotych na działania społeczne!

Jeśli masz pomysł na działanie, które łączy ludzi, pobudza społeczność do aktywności i rozwiązuje konkretne potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur załóż wniosek o mikrodotacje, którą może uzyskać młoda organizacja pozarządowa, grupa nieformalna jak i grupa samopomocowa. Do podziału w województwie warmińsko-mazurskim jest 313 600 zł.

Stowarzyszenia
19lut2015

PROJEKT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "LIDER W EGO" W TELEWIZJI

Ekipa przygotowująca potrawy

Telewizja Regionalna w programie Lider pokazała efekty realizowanego przez LGD "Lider w EGO" projektu współpracy „Północ - Południe EKO-TOUR”. To już trzeci program telewizyjny dotyczący działań LGD.

Stowarzyszenia
17lut2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY W SPRAWIE WYNIKU KONKURSU OFERT W 2015R.

Za pieniądze z konkursu ofert Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze zorganizuje kolejny Piknik Paralotniarski

Wójt Gminy Stare Juchy zaakceptował oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2015r. Merytorycznie oferty oceniała Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący - Jarosław Franczuk - Sekretarz Gminy, członkowie: Bożena Wołyniec - Skarbnik Gminy, Marek Handel - Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wszystkie oferty otrzymały wysoką liczbę punktów.
 

Stowarzyszenia
14sty2015

KONKURS OFERT 2015 - GMINA STARE JUCHY

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Stowarzyszenia
7sty2015

Z pamiętnika starojuskiego urzędnika…

Czwartek 18.12.2014r. pozostanie pamiętnym dniem w naszym urzędniczym życiu. W godzinach popołudniowych odbył się bowiem warsztat w Bibliotece Gminnej, w ramach którego nasza wesoła grupa wzięła udział w drużynowej grze biznesowej, w której zwycięska drużyna miała otrzymać cenne nagrody. Zgłosiliśmy się więc, ja, Szef, Aga, Edyta, Krystian i Paweł, albowiem cennych nagród nigdy dość. Konkurencja była duża, zgłosiła się również „grupa trzymająca władzę”, czyli drużyna radnych i sołtysów, strażacy z OSP Stare Juchy, nauczyciele z Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Gorła i Szczecinowa. Wszyscy mieli apetyt na zwycięstwo.

Stowarzyszenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53