22cze2007

WODY GMINY STARE JUCHY

Widok na jezioro Jędzelewo
Wody zajmują aż 13% powierzchni gminy!

Obszar gminy należy do dorzecza Wisły w zlewni Morza Bałtyckiego. Większość terenu gminy odwadniana jest w kierunku południowym. Środkowa część gminy odwadniana jest przez rzekę Gawlik, będącą prawym dopływem rzeki Ełk (na długości ok. 2 km płynącą wzdłuż granicy gminy). Rzeka Ełk należy do zlewni Biebrzy. Okolice Skomacka Wielkiego odwadniane są strumieniami i ciekami spływającymi do jeziora Orzysz, a w dalszej kolejności do rzeki Pisy. Obie rzeki (Pisa i...

Turystyka
21cze2007

CHARAKTERYSTYKA GMINY STARE JUCHY

Jezioro Garbaś i plaża w Liskach
Gmina Stare Juchy położona jest na Pojezierzu Ełckim w Makroregionie Pojezierze Mazurskie. Jest to gmina o wyraźnym charakterze rolniczo-turystycznym. Obejmuje powierzchnię 19 655 ha, w tym 46,87% stanowią użytki rolne, 17,79% - lasy, a 13% - wody otwarte
Turystyka
13cze2007

WARTO OBEJRZEĆ W GMINIE STARE JUCHY

Widok na Zamkową Górę
Ciekawy tekst otrzymaliśmy od jednej z >letnich< mieszkanek Starych Juch, Pani Małgorzaty Krupy. Zapraszamy do przesyłania swoich tekstów na adres gminy.

Około 15 tyś. lat przed naszą erą z dzisiejszego obszaru gminnego ustępuje lodowiec. Pierwsze ślady człowieka na tych terenach datować można na środkową epokę kamienia. Na początku naszej ery następuje rozwój bałtyckiego plemienia Jaćwingów na tych ziemia. Gmina Stare Juchy położona jest na terenie Pojezierza Ełckiego, wśród lasów, jezior, pagórków i dolin komponujących się w przepiękne krajobrazy. Jest gminą rolniczo-turystyczną. Siedziba władz gminy wieś...

Turystyka
23maj2007

TURYSTYKA W GMINIE STARE JUCHY

Kościół w Grabniku
Gmina Stare Juchy słynie ze wspaniałego położenia i cudownych krajobrazów

Stare Juchy, mimo że są najmniejszą gminą Pojezierza Ełckiego, niewątpliwie stanowią jego wizytówkę. To od Starych Juch rozpoczynają się Mazury Garbate, których pagórki i wzniesienia ciągną się aż pod Gołdap. Wzgórza i lasy z jeziorami w dolinach uchodzą za najpiękniejsze zakątki północno-wschodniej Polski. Nie ma chyba gminy z taką liczbą jezior - ich tu aż 23.Stare Juchy to jedna z najstarszych miejscowości na Mazurach. Nazwa jej wywodzi się z zaginionego...

Turystyka
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53