12maj2017

PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆI GMINNE

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek nr 233 i 234 o łącznej powierzchni 0,0434 ha, położonej w obrębie Stare Juchy, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, ujawnionej w KW OL1E/00012976/2. Teren na którym znajduje się zbywany grunt nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do poniższych działek nie została...

Nieruchomości
23gru2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIAŁKI NIEZABUDOWANE W LISKACH

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Stare Juchy, stanowiących własność Gminy Stare Juchy, ujawnionych w KW OL1E/00012294/7. Teren na którym znajdują się zbywane grunty jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr III.12.2014 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego...

Nieruchomości
23gru2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Stare Juchy, stanowiących własność Gminy Stare Juchy, ujawnionych w KW OL1E/00011429/6. Teren na którym znajdują się zbywane grunty jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr III.12.2014 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego...

Nieruchomości
23gru2016

PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI GMINNEJ

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Stare Juchy, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, ujawnionych w KW OL1E/00012294/7. Teren na którym znajduje się zbywany grunt nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla poniższej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka nie posiada uzbrojenia. Nr dzia...

Nieruchomości
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53