31maj2016

DO KUPIENIA DZIAŁKI W OBRĘBIE STARE JUCHY

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Stare Juchy, stanowiących własność Gminy Stare Juchy, ujawnionych w KW OL1E/00011429/6. Teren na którym znajdują się zbywane grunty jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzinego uchwałą Nr III.12.2014 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego...

Nieruchomości
31maj2016

DO KUPIENIA DZIAŁKI W STARYCH JUCHACH

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Stare Juchy, stanowiących własność Gminy Stare Juchy, ujawnionych w KW OL1E/00012294/7. Teren na którym znajdują się zbywane grunty jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzinego uchwałą Nr III.12.2014 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego...

Nieruchomości
31maj2016

DO KUPIENIA DZIAŁKI W ORZECHOWIE

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Orzechowo, stanowiących własność Gminy Stare Juchy, ujawnionych w KW OL1E/00013011/7. Teren na którym znajdują się zbywane grunty nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do poniższych działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Przetarg odbędzie się w dniu 08.07.2016...

Nieruchomości
31maj2016

DO KUPIENIA LOKAL MIESZKALNY W STARYCH JUCHACH

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16, położoego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Orzeszkowej 1 w miejscowości  Stare Juchy, stanowiącego własność Gminy Stare Juchy, usytuowanego na działce nr 489 o pow. 0,2291ha, KW OL1E/00047999/3. Powyższa nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej o pow. 49,65 m2 przeznaczona jest do sprzedaży wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą oznaczoną nr...

Nieruchomości
22maj2015

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO W STARYCH JUCHACH

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza przetarg ustny nieograniczony III przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16, położony w budynku wielorodzinnym przy ulicy Orzeszkowej 1 w miejscowości  Stare Juchy, stanowiący własność Gminy Stare Juchy, usytuowany na działce nr 489 o pow. 0,2291ha, KW OL1E/00047999/3. Powyższa nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej o pow. 49,9 m2 przeznaczona jest do sprzedaży wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą oznaczoną...

Nieruchomości
© 2007-2016 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53