27wrz2016

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA W SKOMACKU WIELKIM

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej wieży ciśnień, położonej w obrębie Skomack Wielki, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 176  o pow. 0,0300 ha, KW OL1E/00013009/0.  Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 23,90 m2. Budynek jest w złym stanie technicznym. Budynek nie posiada zadaszenia. Teren na którym znajduje się...

Nieruchomości
© 2007-2016 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53