Aktualności

Ludzie i wydarzenia

8mar2023

8 MARCA - DZIEŃ KOBIET

Z okazji święta płci pięknej, w imieniu męskiego grona

Pracowników Urzędu Gminy w Starych Juchach

Wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia

Zdrowia, szczęścia i pomyślności
w każdej sferze życia.

Abyście osiągały szczyty swoich marzeń, a to czego

Pragniecie, zawsze było na wyciągnięcie dłoni.

Niech w Waszych domach gości miłość i szacunek,

A na Waszych twarzach nieustanny uśmiech.

 

Dziękujemy za to, że jesteście, czyniąc świat lepszym

I piękniejszym.

 

 

 

 

Sekretarz Gminy                             Przewodniczący Rady Gminy                                    Zastępca Wójta

Krystian Krawczuk                          Robert Andrzej Kozłowski                                           Rafał Lipa

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy