Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

7maj2019

Gmina Stare Juchy otrzymała dofinansowanie na utworzenie Klubu Seniora w Starych Juchach

Wójt Gminy Stare Juchy, Pani Ewa Jurkowska-Kawałko z przyjemnością informuje, że  w dniu 25 kwietnia 2019 r. została podpisana z Marszałkiem województwa Warmińsko-Mazurskiego umowa o dofinansowanie projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Stare Juchy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do 140 osób, które będą uczestnikami Klubu Seniora w Starych Juchach utworzonego w ramach projektu, w tym osoby niesamodzielne i opiekunowie faktyczni.

Na terenie Gminy Stare Juchy nie ma obecnie żadnej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora. Zadanie podjęte przez Gminę Stare Juchy ma na celu zapewnienie wsparcia w formie krótkookresowego pobytu dziennego dla 130 osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia. Projekt zakłada wsparcie zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób starszych w tym w godzinach popołudniowych i wieczornych. W Klubie Seniora realizowane będą zadania takie jak: organizowanie dla członków atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, np. spotkania towarzyskie. Organizowane będą wyjścia do kina i do teatru, spotkanie ze specjalistami: prawnikiem, diabetologiem, kardiologiem, ratownikiem medycznym, rehabilitantem. Spotkania ze specjalistami przeprowadzane będą w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego. Organizacja zajęć rozwijających zdolności i pasje. Wszystkie działania Klubu Seniora mają na celu zapewnienie równych szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Dostęp do zakupionego sprzętu będą mieli wszyscy członkowie Klubu.

W ramach spotkań Klubu Seniora organizowane będą zajęcia takie jak: prawa i przywileje seniorów, pilates, aerobik, zajęcia wokalne, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, zajęcia z zakresu mobilnych aplikacji zdrowotnych, zajęcia ruchowe na pływalni, zajęcia kulinarne – zdrowa kuchnia, trening pamięci, zajęcia wikliniarskie, zajęcia hand made, jak również coś specjalnego dla panów czyli zajęcia wędkarskie na które przewiedziono zakup sprzętu wędkarskiego i łódki. 

Członkowie Klubu sami będą wybierali zajęcia w których chcą uczestniczyć w zależności od ich upodobań, zainteresowań i stanu zdrowia. Również zostaną zrealizowane wyjazdy integracyjne na terenie województwa warmińsko-mazurskeigo. Przewidziano wyjazdy np. cykliczne wyjazdy do kina, wyjazd do całorocznego konsulatu Świętego Mikołaja, czy 2-dniowa wycieczka do Garncarskiej wioski w Kamionce koło Nidzicy wraz z zwiedzaniem Źródeł Łyny czy Skansenu w Olsztynku. Dzięki wyjazdom seniorzy będą mogli bliżej poznać kulturę województwa, będą mogli zmienić otoczenie oraz wspólnie się zintegrować.

W ramach projektu zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu wspomagającego zwiększającego samodzielność i sprzętu pielęgnacyjnego, niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi. Zastaną wyremontowane pomieszczenia przy hali gimnastycznej w Zespole Szkół Samorządowych w której będzie funkcjonowała wypożyczalnia oraz odbywać się będą spotkania z rehabilitantem. W trakcie realizacji projektu sprzęt będzie wydawany uczestnikom projektu bezpłatnie. Sprzęt do jakiego będą mieli dostęp miejscowi seniorzy z Gminy Stare Juchy to m.in. pojemniki na leki,, maty masujące, ciśnieniomierze elektryczne, laski, kule, balkoniki,, ortezy, masażery ręczne, wózki inwalidzkie, inhalatory, koncentrator tlenu, materace przeciwodleżynowe, a to tylko część przewidzianego sprzętu.

Miejsce w którym będą mogli spotykać się seniorzy, gdzie wspólnie będą mogli spędzić czas przy herbacie oraz dobrej lekturze czasopism czy wspólnej grze w gry planszowe zaplanowano w dawnym GCI, na ul. Mazurskiej 2. W ramach projektu zostaną zakupione meble i wyposażenie w celu zapewnienia komfortowych warunków osobom starszym. Zajęcia rozwijające zainteresowania odbywać się natomiast będą w BCIiK w Starych Juchach.

Podczas realizacji projektu Wójt Gminy Stare Juchy zaplanowała lokalnym seniorom zorganizowanie takich wydarzeń jak Senioriada +, czy Biesiada Mazurska na ok. 100 osób oraz organizacja wspólnych corocznych Wigilii.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 roku

Wartość projektu ogółem: 974.989,17 zł

Wartość dofinansowania z środków Unii Europejskiej: 892.189,17 zł

Autor: Renata Nowosielska
Profil zaufany