Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

2lip2019

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dotyczy: cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zgodnie z Decyzją BI.RET.070.685.2018.IT Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 maja 2018 roku stawki cen wody i ścieków wyglądają następująco:


−    od dnia 07.06.2018r. do 06.06.2019r. cena za 1m³ wody wynosić 3,81zł (brutto)
−    od dnia 07.06.2019r. do 06.06.2020r. cena za 1m³ wody wynosić 3,76zł (brutto)
−    od dnia 07.06.2020r. do 06.06.2021r. cena za 1m³ wody wynosić 3,83zł (brutto)

−    od dnia 07.06.2018r. do 06.06.2019r. cena za 1m³ ścieków wynosić 5,45zł (brutto)
−    od dnia 07.06.2019r. do 06.06.2020r. cena za 1m³ ścieków wynosić 5,57zł (brutto)
−    od dnia 07.06.2020r. do 06.06.2021r. cena za 1m³ ścieków wynosić 5,70zł (brutto)