Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

20kwi2020

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wójt Gminy Stare Juchy informuje o formach pomocy dla Przedsiębiorców mających siedzibę swojej firmy na terenie Gminy Stare Juchy w związku z rozprzestrzenianiem się  COVID – 19:

  1. Przedsiębiorca, który ograniczył lub przewiduje ograniczenie bądź zamknięcie działalności gospodarczej, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu, z zastrzeżeniem nieposiadania zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020r., na indywidualny wniosek może uzyskać odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości:

           - dotyczy rat podatku za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.,

           - odroczenie raty jednorazowe na okres 60 dni

           - wniosek wraz z załącznikami należy złożyć przed upływem terminu płatności podatku –   wniosek nr 1

  1. Przedsiębiorca, który już ograniczył lub przewiduje ograniczenie bądź zamknięcie działalności gospodarczej, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu, na indywidualny wniosek może uzyskać rozłożenie na raty. Wniosek wraz z załącznikami – wniosek nr 2

Uwagi:

  1. Wraz z wnioskiem o odroczenie , rozłożenie na raty, Przedsiębiorca powinien dołączyć wypełnione druki: Formularz – pomoc de minimis, Oświadczenie – pomoc de minimis – wzory przy każdym z wniosków.
  2. Wnioski Przedsiębiorca może złożyć:
  • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP /qk25ra26bj/SkrytkaESP lub drogą mailową na adres: ug@stare-juchy.pl –  wniosek podpisany podpisem elektronicznym,
  • do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy,
  1. Informacje dodatkowe, wyjaśnienia można uzyskać pod nr tel. 87 6199 053 wew.27

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Stare Juchy

/-/ Ewa Jurkowska - Kawałko

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
INFORMACJA COVID-19.docxFormularz pomoc de minimis.pdf.pdfOświadczenie pomoc de minimis.pdfWzór wniosku nr 1 odroczenie.docWzór wniosku nr 2 raty.doc
Profil zaufany