Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

13sty2022

Informacja o naborze wniosków z WFOŚiGw

Informujemy , że 10 stycznia 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchomił nabór wniosków do „Programu dotacyjno – pożyczkowego 50 kW dla dobrej energii wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców”, a także dotacyjny „Program  na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim”. Krótki opis programów znajdą Państwo poniżej. Dodatkowo w załącznikach znajdą Państwo regulaminy poszczególnych programów.

 

 

„50 kW DLA DOBREJ ENERGII. Program wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców”

          Nabór wniosków potrwa do dnia 17 października 2022 lub do wyczerpania środków. Celem programu jest zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Alokacja środków w formie dotacji wynosi 300 000,00 zł. Warunkiem udzielenia dotacji jest równoczesne zaciągnięcie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. Dofinansowanie jest udzielane w następujących proporcjach: 90% - pożyczka, 10% - dotacja. Aby aplikować w konkursie należy złożyć dwa tożsame wnioski o dofinansowanie oddzielnie dla każdej z form dofinansowania. Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może przekroczyć 300 000,00 zł netto. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu na stronie www.wfosigw.pl

„Program  na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim”

         Nabór wniosków potrwa do dnia 30 września 2022 lub do wyczerpania środków. Konkurs skierowany jest do pszczelarzy niezrzeszonych w związkach, organizacjach i stowarzyszeniach pszczelarskich, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawca powinien być płatnikiem składek KRUS oraz posiadać co najmniej 80 rodzin pszczelich. Alokacja środków w formie dotacji wynosi 100 000,00 zł. Dotacja jest udzielana w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5000,00 zł na jeden projekt i na jednego beneficjenta. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu na stronie www.wfosigw.pl

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
e-Urząd Gminy Stare Juchy