Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

19lip2021

Informacja o środkach wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022r.

 Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 j.t.), oraz Uchwały nr XX.133.2021 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stare Juchy środków stanowiących fundusz sołecki, informuję, że wysokość środków przypadająca sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok wynosi  łącznie  413 912,38 zł.

Środki pochodzić będą z budżetu Gminy Stare Juchy w 2022r.,  (dochody własne gminy).

Kwoty przypadające na poszczególne sołectwa w 2022r.

1.Sołectwo Bałamutowo – 14 111,24 zł.

2. Sołectwo Czerwonka – 13 642,60 zł.

3. Sołectwo Dobra Wola – 12 184,61 zł.

4. Sołectwo Gorło -  11 976,33 zł.

5. Sołectwo Gorłówko –  17 652,07 zł.

6. Sołectwo Grabnik –    21 036,68 zł.

7. Sołectwo Grabnik Osada – 19 578,70 zł.

8. Sołectwo Jeziorowskie –   14 007,10 zł.

9. Sołectwo Kałtki –   11 351,48 zł.

10. Sołectwo Królowa Wola – 15 100,59 zł.

11. Sołectwo Laśmiady –   12 080,47 zł.

12. Sołectwo Liski –  15 777,51 zł.

13.Sołectwo Nowe Krzywe –  12 340,83 zł.

14. Sołectwo Olszewo –   11 872,19 zł.

15. Sołectwo Orzechowo –  18 693,49 zł.

16 Sołectwo Panistruga –   12 236,69 zł.

17. Sołectwo Płowce –   12 236,69 zł.

18. Sołectwo Rogale –   14 736,09 zł

19. Sołectwo Sikory Juskie – 12 080,47 zł

20. Sołectwo Skomack Wielki ( Ostrów, Rogalik) – 25 514,79 zł

21.Sołectwo Skomack Wielki Osada –  16 246,15 zł

22. Sołectwo Stare Juchy –  52 071,00 zł

23. Sołectwo Stare Krzywe – 14 007,10 zł

24. Sołectwo Szczecinowo – 18 120,71 zł

25. Sołectwo Zawady Ełckie – 15 256,80 zł

     Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie przez Pana/Panią Wójtowi Gminy, w terminie do 30 września 2021 r., wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki :

- wskazujący konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy, wraz
z uzasadnieniem ich wyboru,

- zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok 2022 wskazana w niniejszej informacji.

            Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków
do uchwalania posiadają: sołtys, rada sołecka, lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Mając na uwadze nieprzekraczalny termin złożenia wniosku, upływający  30 września 2021 r., proszę o zwołanie zebrania wiejskiego w tej sprawie w odpowiednim terminie.

   Wójt Gminy Stare Juchy

(-) Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
e-Urząd Gminy Stare Juchy