Aktualności

Ludzie i wydarzenia

15lis2021

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa  Warmińsko-Mazurskiego planuje  organizację bezpłatnych  warsztatów  kulinarnych  dla  członków   Kół   Gospodyń   Wiejskich,   działających w naszym województwie. Bylaby to częściowo kontynuacja konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich", w którym Koła Gospodyń Wiejskich, poprzez Urzędy Gmin, mogły uzyskać dofinansowanie m.in. na zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój ich działalności (sprzęt AGD, namioty, grille, garnki, naczynia, sztućce, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni czy ekspozytory do przetworów i innych wytwarzanych produktów).

      Wydarzenie byłoby kilkugodzinne, prowadzone przez doświadczonego kucharza, poprzedzone wykładem, spójnym tematycznie z częścią warsztatową. Tematy warsztatów będą nawiązywaly do tradycji regionu, do wykorzystania produktów lokalnych, naturalnych. Planowane terminy to okres między 29 listopada 2021 r. a 15 grudnia 2021 r. W jednym warsztacie uczestniczyłoby maksymalnie do 20 osób.

Warsztaty będą  dostępne  dla  wszystkich  członków  KGW  w  województwie,  jednakże w przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, pierwszeństwo będą miały te KGW, które skorzystały z wymienionych wyżej dotacji. Szczegółowe informacje prześlemy w terminie późniejszym. Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w warsztatach kulinarnych mogą się zgłosić do dnia 22 listopada 2021 r., korzystając z kontaktu mailowego lub telefonicznego: m.sadIowska@warmia.mazurv.DI  :/.koscinska@warmia.mazurv.pl lub 89 521 98 58, 89 521 92 27. Ewentualnie prosimy o kontakt do sekretariatu Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa: dow@warmia.mazury.OI lub 89 521 92 50.

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą o rozpropagowanie tej informacji

wśród członków KGW działających na terenie zarządzanych przez Państwa gmin.

Serdecznie zapraszam do udziału.

Jarosław Sarnowski

Dyrektor Departamentu

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy